წევრობის კანდიდატები

საზოგადოების ძირითადი მიზნებია:
* კომპიუტერის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნის გავრცელება;
* საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა კომპიუტერის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების
* შესწავლის, გამოყენებისა და გავრცელების სფეროში;
* ქვეყანაში კომპიუტერისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
* სამოქალაქო ინიციატივების წახალისება კომპიუტერის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების
* შესწავლის, გამოყენებისა და გავრცელების საქმეში.

გლობალური მიზანი:
საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და ელექტრონულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question