Đăng ký được hỗ trợ xuất bản bài báo trên các tạp chí quốc tế trong hệ thống ISI hoặc SCOPUS năm 2019
Nhằm mục đích tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế của các cán bộ, viên chức cơ hữu, hợp đồng dài hạn và cán bộ kiêm nhiệm của Trường Đại học Y Hà Nội, căn cứ vào dự toán chi tiết Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế năm học 2018 - 2019 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt ngày 26/11/2018, Nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho giai đoạn chuẩn bị bản thảo bài báo và trả lời phản biện cho nhóm tác giả có bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế trong hệ thống ISI hoặc SCOPUS (gọi tắt là bài báo trên Tạp chí ISI/SCOPUS). Các bài báo được hỗ trợ bao gồm: original research, systematic review, meta-analysis và một số dạng bài khác tuỳ theo từng tạp chí (để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ phòng QLKH&CN); không chấp nhận hỗ trợ đối với các dạng bài như letter to the editor, commentary, correspondence, hoặc book review.

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên (thuộc đối tượng trên) đăng ký để được hỗ trợ xuất bản bài báo trên tạp chí ISI/SCOPUS trong năm 2019. Hồ sơ đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Quản lý KH&CN trước 17h00, ngày 15/02/2019. Nhà trường sẽ căn cứ theo thời gian nộp hồ sơ để xem xét hỗ trợ cho các nhóm tác giả.

Mọi chi tiết xin liên hệ: BS. Bùi Văn Nhơn, phòng 404 - tầng 3 - nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội; SĐT: 02438523798-3121, DĐ: 097.666.1780, email: drbuinhon@hmu.edu.vn.

Email address *
Họ và tên tác giả đăng ký *
Là trưởng nhóm đại diện của nhóm tác giả bản thảo bài báo (là người sẽ đứng tên ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với Trường)
Chức vụ
Cơ quan công tác *
Ghi rõ nơi công tác tại Viện/Khoa/Bộ môn/Đơn vị thuộc Trường. Nếu là giảng viên thỉnh giảng thì cần ghi rõ cơ quan công tác và Viện/Khoa/Bộ môn tham gia thỉnh giảng
Địa chỉ cơ quan *
Hình thức hỗ trợ xuất bản quốc tế mà nhóm tác giả sẽ lựa chọn *
Lưu ý: Theo dự toán đã được phê duyệt thì trong năm 2019 Nhà trường tiến hành hỗ trợ theo hình thức 1 và hình thức 2. Nhóm tác giả chỉ lựa chọn 1 hình thức hỗ trợ đối với 1 bản thảo bài báo.
Đề xuất tên trưởng nhóm hỗ trợ hoặc ghi đề nghị Phòng QL KH - CN gợi ý nhóm hỗ trợ? *
Nếu nhóm tác giả lựa chọn hình thức hỗ trợ là 1 hoặc 3 thì ghi là "Không đề nghị nhóm hỗ trợ"
Tên bản thảo bài báo dự kiến đăng hoặc tên bài báo đã đăng trên Tạp chí ISI/SCOPUS *
Tạp chí dự kiến gửi bản thảo bài báo/Tạp chí đã đăng bài báo? *
Nếu chưa dự kiến được tạp chí gửi bản thảo bài báo thì ghi "chưa biết"
Nguồn số liệu/dữ liệu để viết bài báo *
Tác giả/nhóm tác giả đã nhận được hỗ trợ tài chính nào khác trong quá trình chuẩn bị bản thảo? Nếu có xin ghi rõ. *
Lý lịch khoa học của người đăng ký (cập nhật trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký hỗ trợ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hmu.edu.vn. - Terms of Service