แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย การอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา ของผู้ทำแบบทดสอบ
Your answer
คณะ/หน่วยงาน
ชั้นปีที่
ส่วนที่ 2 จงตอบคำถามข้อ 1-10
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ที่สามารถเข้าใช้ได้โดยจำกัดจำนวน User เข้าพร้อมกันได้แค่ 6 คน ทั้งมหาวิทยาลัย
1 point
2. ฐานข้อมูลใดที่สามารถสืบค้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใช้งานภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1 point
ภาพที่ 1. Walai Autolib (Opac Module)
3. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์จากการสืบค้นจาก OPAC Module มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "การรักษาด้วยสมุนไพร" พบว่า มีจำนวนกี่ชื่อเรื่อง
1 point
ภาพที่ 2. Library PressDisplay
4. จากภาพที่ 2 ฐานข้อมูล Library PressDisplay เป็นฐานข้อมูลให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใด
1 point
ภาพที่ 3. ThaiLIS Digital Collection (TDC)
5. จากภาพที่ 3 ผลการสืบค้น มีเอกสารที่ต้องการกี่รายการ
1 point
ภาพที่ 4. Matichon E-Library
6. จากภาพที่ 4 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 point
ภาพที่ 5. Opac Module
7. จากภาพที่ 5 การค้นข้อมูลเรื่อง "เบาหวาน" ที่เกี่ยวกับ "การรักษา" มีกี่เรื่อง
1 point
ภาพที่ 6. งานวิจัย วช.
8. จากภาพที่ 6 ใช้คำค้น “แพทย์ทางเลือก” เลือกใช้คำค้นจากช่องทางใด จึงจะได้ภาพตามที่ปรากฏ
1 point
ภาพที่ 7. OhioLink
9. จากภาพที่ 7 จากฐานข้อมูล OhioLink ใช้วิธีการสืบค้นรูปแบบใด
1 point
ภาพที่ 8. DOAJ
10. จากภาพที่ 8 ฐานข้อมูล DOAJ สามารถค้นบทความ และวารสาร จากคำตอบข้อใดถูกต้อง
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms