แบบสำรวจความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพผู้ตอบ
Clear selection
สถาบันฯ/มหาวิทยาลัยฯ/วิทยาลัยฯ
Clear selection
ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อายุ
Clear selection
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
Clear selection
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอื่นๆ
Clear selection
จากข้อ 6 ท่านเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จากข้อ 7 ท่าเคยเข้าร่วมในฐานะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านสนาม อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
ประเด็น
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
มาตรฐานของอุปกรณ์ที่จัดในการแข่งขัน
มาตรฐานของสนามในการจัดการแข่งขัน
การจัดตารางเวลาในการฝึกซ้อม
ความพอเพียงของสถานที่ในการนั่งชมการจัดการแข่งขัน
ความสะอาดโดยรวมของสนามที่ใช้จัดการแข่งขันในแต่ละประเภท
ความสะอาดของห้องสุขาและสถานที่สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
ความพอเพียงของห้องสุขาและสถานที่สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
ความสะดวกของห้องสุขาและสถานที่สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
มีป้ายแนะนำสถานที่ต่างๆชัดเจน
Clear selection
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการจัดการการแข่งขันกีฬา
ประเด็น
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
ระยะเวลาที่เจ้าภาพกำหนดจัดการแข่งขันในประเภทกีฬาที่ร่วมแข่งขัน
ระบบการทำงาน เช่น การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขัน
ความเหมาะสมของโปรแกรมการแข่งขัน
การตรงต่อเวลาของฝ่ายจัดการแข่งขัน
ความพร้อมด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ห้องพักหรือที่พักนักกีฬาภายในสนามแข่งขันระหว่างรอการแข่งขัน
การประมวลผลการแข่งขันถูกต้อง
การรายงานผลการแข่งขันรวดเร็ว
การจัดการขนส่งและยานพาหนะสำหรับนักกีฬา
Clear selection
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านบุคลากรต่อการแข่งขันกีฬา
ประเด็น
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
การประสานงานของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ด้านที่พักภายในและภายนอก
ผู้ตัดสินมีความรอบรู้ทันเกมส์ในการตัดสินการแข่งขัน
ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมในการตัดสินการแข่งขัน
Clear selection
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy