แบบประเมิน เสวนาหัวข้อ “กรณีศึกษา: การทุจริตเพื่อใช้ในงานตรวจสอบทุจริตในอนาคต ”
เสวนาวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Email address *
ประเมินการจัดเสวนาผ่านทาง Facebook Live IIA Thailand
1. การมีส่วนร่วมของผู้เสวนา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เนื้อหาการเสวนาน่าสนใจและเป็นประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ประเมินวิทยากร
วิทยากร พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา
1. การเตรียมตัวของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เนื้อหาการเสวนาน่าสนใจและเป็นประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความชัดเจนในการยกตัวอย่าง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความชัดเจนในการตอบปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความรอบรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การรักษาเวลาของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วิทยากร คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์
1. การเตรียมตัวของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความชัดเจนในการลำดับเนื้อหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความชัดเจนในการยกตัวอย่าง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความชัดเจนในการตอบปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความรอบรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การรักษาเวลาของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1. ท่านต้องการให้ทางสมาคมฯ จัดเสวนาออนไลน์ในครั้งต่อไปหรือไม่
2. หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดเสวนาครั้งต่อไป
3. คำแนะนำ / สิ่งที่ควรปรับปรุง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนน สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 712 9124-7 โทรสาร : 02 712 9128
http://www.theiiat.or.th
E – mail training@theiiat.or.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy