Rejestracja na konferencję

"Żyć godnie" - konferencja w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Termin:
8 maja 2024 r. (środa), w godzinach 9:45 - 14:45

Miejsce:
Kinoteatr „Pasja” w Iławie, ul. Niepodległości 13 a 

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Kinoteatr/sala konferencyjna są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o udziale w konferencji prosimy o przekazanie darowizny na konto PSONI Koło w Iławie w wysokości 20 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@psoni.ilawa.pl :

  Bank Spółdzielczy w Iławie:        63 8831 0002 2001 0007 7086 0001
  Tytuł przelewu:                               darowizna na cele statutowe

Organizatorzy: 
Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Iławie
ul. Wiejska 2D
14-202 Iława
tel. 89 649 79 49, wew. 201

e-mail: biuro@psoni.ilawa.pl 

Iławskie Centrum Kultury


Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Adres e-mail kontaktowy *
Telefon kontaktowy *
Reprezentowana instytucja / organizacja / podmiot *
Funkcja / stanowisko *
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.  13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Wiejskiej 2D, e-mail: zk.ilawa@psouu.org.pl , tel. 505 075 931.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni wyznaczony przez nas Inspektor Ochrony Danych – Pani Agata Janiszewska-Skowron. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSONI Koło w Iławie możliwy jest pod adresem e-mail: zk.ilawa@psouu.org.pl

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a w celu: rejestracji na konferencji „Żyć godnie” (zgoda)
 • art. 6 ust 1 lit c w celu: realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki prawno-podatkowe)
 • art. 6 ust 1 lit f w celu: uzasadnionego celu Administratora (marketing, kontakt z uczestnikiem odnośnie konferencji)

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe Pana/i będą przechowywane przez okres 6 lat.

6.Posiada Pana/i prawo do:

 • żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza postanowienia RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych w związku z udziałem w konferencji *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy