สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ขายของออนไลน์ไปตลาดโลกด้วย eBay" รุ่นที่ 9

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ขายของออนไลน์ไปตลาดโลกด้วย eBay" รุ่นที่ 9 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question