Badanie dotyczące wykorzystywania freelancingu i outsourcingu w Polsce

Dziękujemy za chęć wypełnienia naszego kwestionariusza. Jeśli pomiar będzie rzetelny i reprezentatywny, a więc przeprowadzony na odpowiednio dużej grupie respondentów, jego wyniki zostaną udostępnione wraz z raportem na stronie http://lenkowski.net

  Metryczka

  Poniższa ankieta jest w pełni anonimowa, prosimy jednak o podanie kilku informacji w celach statystycznych
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question