Yabancı Dil Öğretiminde Dil Öğrenme Danışmanlığına/Koçluğuna İlişkin Görüş Belirleme Anketi
Sevgili akademisyenler,

Bu anket Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalında yapılan bir doktora çalışması kapsamında sizlerin “Yabancı Dil Öğrenme Danışmanlığı/Koçluğu” ile ilgili görüşlerinizi belirlemek amacı ile yapılmaktadır. İsminiz sadece veri toplama sürecinin takibi amacı ile kullanılacak olup, yanıtlarınızı değerlendirmeden önce silinecek ve hiç bir ortamda paylaşılmayacaktır. Bu ankete verdiğiniz yanıtlar da sadece bilimsel amaçla kullanılacak ve başka hiçbir ortamda paylaşılmayacaktır. Anketin güvenilirliği açısından gereken bütün soruları yanıtlamanız önemlidir.

Çalışmaya verdiğinizi katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

A. Genel Bilgiler
Adı Soyadı *
Your answer
Bölüm *
Yaş *
Cinsiyet *
Mezuniyet *
Kaç yıldır Öğretim Elemanı olarak görev yapıyorsunuz? *
Yabancı dil danışmanlığı/koçluğu ile ilgili eğitim aldınız mı? *
B. Öğrencilerin Mevcut Durumu
Lütfen yabancı dil öğrencilerinin mevcut dil öğrenme beceri ve bilgilerini belirlemeye yönelik sorularda fikrinizi aşağıdaki ifadelerin sağında yer alan uygun sütunu işaretleyerek belirtiniz.
1. Öğrenciler üniversite öncesi yabancı dil eğitimlerinde otonom öğrenme ile ilgili yeterli bilgi edinmektedirler. *
2. Öğrencilere üniversite öncesinde Avrupa Ortak Dil Çerçeve Dil Seviyeleri hakkında yeterli bilgi verilmektedir. *
3. Üniversite hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin ellerinde Yabancı Dil Özgeçmişleri mevcuttur. *
4. Üniversite hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler yabancı dil becerilerini nasıl geliştireceklerini biliyorlar. *
5. Öğrenciler ders esnasında etkin öğrenme için neler yapmaları gerektiğini biliyorlar. *
6. Öğrencilerin kendi oluşturdukları ders dışı çalışma programları var. *
7. Öğrenciler ders dışındaki zamanlarını nasıl planlamaları gerektiğini biliyorlar. *
8. Öğrenciler proje odaklı çalışma konusunda istekliler. *
9. Öğrenciler yabancı dil öğrenirken öğrenme günlüğü tutuyorlar. *
10. Öğrenciler yabancı dil öğrenirken portfolyo tutuyorlar. *
11. Öğrenciler düzenli olarak öz değerlendirme yapıyorlar. *
12. Öğrenciler nasıl bir öğrenen olduklarını biliyorlar (Görsel, İşitsel vs.). *
13. Öğrenciler motivasyonlarını nasıl kontrol edeceklerini biliyorlar. *
14. Öğrenciler bilinçli olarak yabancı dil öğrenme stratejilerinden faydalanıyorlar. *
15. Öğrenciler yabancı dillerini web ortamında nasıl geliştireceklerini biliyorlar. *
16. Öğrenciler cep telefonları ile düzenli olarak yabancı dil öğrenme uygulamaları kullanıyorlar. *
17. Öğrenciler yabancı dil forumlarına düzenli olarak yazıyorlar. *
18. Öğrencilere yabancı dil kaynaklarına nasıl ulaşacaklarını göstermek gerekiyor. *
19. Öğrencilere online yabancı dil kaynakları hakkında bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. *
20. Öğrenciler yabancı dilde yaptıkları sözlü hataları nasıl düzelteceklerini biliyorlar. *
21. Öğrenciler yabancı dilde yaptıkları yazılı hataları nasıl düzelteceklerini biliyorlar. *
22. Öğrenciler hata yapma korkusu ile nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar. *
23. Öğrenciler anlamadıkları bir konuyu nasıl telafi edeceklerini biliyorlar. *
24. Öğrenciler derste nasıl not tutmaları gerektiğini bilmiyorlar. *
25. Öğrenciler etkin sözlük kullanmayı biliyorlar. *
26. Öğrenciler kendi başlarına dil öğrenme sürecini yönetebiliyorlar. *
C. Yabancı Dil Eğitimi İle İlgili Tutumlar
Bu bölüm yabancı dil eğitimi ile ilgili tutumlarınızı belirlemeye yöneliktir. Aşağıdaki ifadelere yönelik düşüncelerinizi sağında yer alan uygun sütunu işaretleyerek belirtebilirsiniz.
27. Yabancı dil öğrenirken yüz yüze dersin tek başına başarılı bir dil öğrenme için yeterli olduğunu düşünüyorum. *
28. Yabancı dil dersinin sadece online olarak yapılmasının uygun olmadığını düşünüyorum. *
29. Yabancı dil dersinin yüz yüze ve online olarak kombine edilerek işlenmesinin olumlu olacağını düşünüyorum. *
30. Dijital medyaların artışı ile yabancı dil öğretmeninin rolünün değiştiğini düşünüyorum. *
31. Yabancı dil öğretmenlerinin en önemli görevlerinden biri yönlendirmek oldu. *
32. Yabancı dil öğretmenliği bir nevi danışmanlığa/koçluğa dönüşüyor. *
33. Yabancı dil öğretirken online medya araçlarından (E-Mail, Skype, Facebook vb.) kısmen de olsa faydalanıyorum. *
34. Öğrencilere tüm dil becerileri için rahatlıkla online kaynak önerebiliyorum. *
35. İnternetteki bilgi çokluğu kullanışlı uygulamaları bulmayı zorlaştırıyor. *
36. Yabancı dil eğitimi süresince öğrencileri yönlendirebilecek bir dil danışmanlık/koçluk hizmetinin faydalı olacağını düşünüyorum. *
37. Her yabancı dil öğretmeni aynı zamanda danışmanlık/koçluk da yapmak zorunda kalıyor. *
38. Yabancı dil dersi verirken aynı zamanda danışmanlık/koçluk yapmanın zor olduğunu düşünüyorum (zaman, ön hazırlık, dönüt vb.). *
39. Dil Danışmanlığının/koçluğunun başarılı olabilmesi için kullanılması gereken materyalleri (yazılı veya online) biliyorum. *
40. Dil danışmanlığı/koçluğu ile ilgili tüm bilgi ve materyallerin bulunduğu bir platform öğretmenlerin işini kolaylaştırır. *
41. Ders kitaplarında danışmanlık/koçluk (öğrenme stratejileri, motivasyon kontrolü, ders dışı çalışma vb.) ile ilgili yeterli bilgi mevcuttur. *
42. Dil danışmanlığı/koçluğu mutlaka dil dersine paralel bir şekilde sunulmalıdır. *
43. Yabancı dil alanında danışmanlık/koçluk yapacak kişinin sınıf öğretmeninin kendisi olması gerektiğine inanıyorum. *
44. Yabancı dil danışmanlığının/koçluğunun rehber öğretmenlik gibi dersten bağımsız olarak verilmesinin faydalı olmayacağını düşünüyorum. *
45. Dil öğrenimine yeni başlayanlar için yabancı dil danışmanlık/koçluk konuşmalarının ana dilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. *
46. Yabancı dil öğretmenleri danışmanlık/koçluk ile ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahipler. *
47. Eğitim fakültelerinin yabancı dil öğretmenliği bölümlerinde dil danışmanlığı/koçluğu ile ilgili derslerin olması gerektiğine inanıyorum. *
D. Yabancı Dil Danışmanlığı/Koçluğu Uygulaması
Lütfen yabancı dil danışmanlığı/koçluğu uygulaması ile ilgili önerilerinizi en uygun seçeneği/seçeneklerini işaretleyerek belirtiniz.
48. Yabancı dil danışmanlığının/koçluğunun nasıl uygulanması gerektiğini düşünüyorsunuz? *
49. Yabancı dil danışmanlığının/koçluğunun hangi özelliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) *
Required
50. Yabancı dil danışmanlığında hangi hizmetlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? *
Required
51. Dil Danışmanlığı veya Koçluğu ile ilgili belirtmek istediğiniz ilave bir konu varsa yazınız?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms