ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣ / STABLE ANGINA REGISTRY

Ο.Ε. ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Δημογραφικά στοιχεία

  Κριτήρια ένταξης: Ενήλικα άτομα με γνωστό ιστορικό στεφανιαίας αγγειοπάθειας υπό φαρμακευτική αγωγή
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. Ταυτότητα ασθενή:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ιστορικό του ασθενή

  Αρτηριακή υπέρταση
  Σακχαρώδης διαβήτης
  Δυσλιπιδαιμία
  Κληρονομικότητα
  Καπνιστής
  Ηλικία (Α >55, Γ >65)
  Please enter one response per row
  ΟΕΜ:
  Σταθερή στηθάγχη:
  Ασταθής στηθάγχη:
  PCI:
  CABG:
  PM/ICD:
  Βαλβιδοπάθεια:
  Μυοκαρδιοπάθεια:
  Καρδιακή ανεπάρκεια:
  Please enter one response per row
  ΑΕΕ:
  ΧΝΑ:
  Περιφερική αγγειοπάθεια:
  Αορτικά ανευρύσματα:
  Please enter one response per row
  Νεοπλάσματα = κακοήθη <5έτη
  HIV:
  COPD:
  Please enter one response per row

  Κατάσταση κατά την εισαγωγή στη μελέτη

  Θωρακικό άλγος:
  Δύσπνοια:
  Εύκολη κόπωση:
  Αίσθημα παλμών:
  Please enter one response per row

  3.2 Κλινική εκτίμηση:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  CCS class:
  Please enter one response per row

  Captionless Image
  ACC/AHA class (εάν συνυπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια):
  Please enter one response per row

  Captionless Image
  Ρυθμός
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.4 Εργαστηριακά ευρήματα:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Αντιμετώπιση (Διαχείριση ασθενή)

  4.1 Φαρμακευτική αγωγή:
  Aspirin
  Clopidogrel
  Prasugrel
  Ticagrelor
  Ticlopidine
  Dipyridamole
  Eptifibatide
  Iloprost
  Tirofiban
  Triflusal
  Please enter one response per row
  Aspirin
  Clopidogrel
  Prasugrel
  Ticagrelor
  Ticlopidine
  Dipyridamole
  Eptifibatide
  Iloprost
  Tirofiban
  Triflusal
  Please enter one response per row
  Fondaparinux
  Enoxaparin
  Dabigatran
  Rivaroxaban
  Ebixaban
  Please enter one response per row
  Fondaparinux
  Enoxaparin
  Dabigatran
  Rivaroxaban
  Ebixaban
  Please enter one response per row
  Acenocoumarol
  Warfarin
  Please enter one response per row
  Acenocoumarol
  Warfarin
  Please enter one response per row
  Bisoprolol
  Carvedilol
  Metoprolol
  Nebivolol
  Άλλο
  Please enter one response per row
  Bisoprolol
  Carvedilol
  Metoprolol
  Nebivolol
  Άλλο
  Please enter one response per row
  Statins
  Ezetimibe
  Fibrates
  Niacin
  Ω-3 λιπαρά
  Please enter one response per row
  Statins
  Ezetimibe
  Fibrates
  Niacin
  Ω-3 λιπαρά
  Please enter one response per row
  ACEI
  ARB
  CCB
  Aliskiren
  Please enter one response per row
  ACEI
  ARB
  CCB
  Aliskiren
  Please enter one response per row
  Loop diuretics
  HCTZ
  Spironolactone
  Eplerenone
  Indapamide
  Amiloride
  Bumetanide
  Αντιαρρυθμικά
  Adenosine
  Amiodarone
  Dronedarone
  Digoxin
  Flecainide
  Propafenone
  Ibutilide
  Vernakalant
  Please enter one response per row
  Loop diuretics
  HCTZ
  Spironolactone
  Eplerenone
  Indapamide
  Amiloride
  Bumetanide
  Αντιαρρυθμικά
  Adenosine
  Amiodarone
  Dronedarone
  Digoxin
  Flecainide
  Propafenone
  Ibutilide
  Vernakalant
  Please enter one response per row
  Ivabradine
  Ranolazine
  Trimetazidine
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ivabradine
  Ranolazine
  Trimetazidine
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Glyceril trinitrate
  Isosorbide dinitrate
  Isosorbide mononitrate
  Please enter one response per row
  Glyceril trinitrate
  Isosorbide dinitrate
  Isosorbide mononitrate
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Πρωτογενής αγγειοπλαστική (μετά από STEMI)
  Διάσωση μετά από θρομβόλυση
  Ρουτίνας
  Λόγω υποτροπής της συμπτωματολογίας
  Λόγω διαπιστωμένης ισχαιμίας
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  VVI
  DDD
  ICD
  CRT
  Please enter one response per row

  Απεικονιστικός έλεγχος

  This is a required question
  This is a required question
  Διαστολική δυσλειτουργία
  Διάταση
  Υπερτροφία τοιχωμάτων
  Τμηματικές διαταραχές
  Please enter one response per row
  Συστολική δυσλειτουργία
  Please enter one response per row
  Συστολική πίεση
  Please enter one response per row
  This is a required question
  AS
  AR
  MS
  MR
  PS
  PR
  TS
  TR
  Please enter one response per row
  Αορτή
  Πνευμονική αρτηρία
  Κάτω κοίλη
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question