Rejestracja na publiczną prezentację

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu

Udostępnianie zasobów cyfrowych Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów

Prezentacja przeprowadzona zostanie :
w dniu 19 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 10.30
w siedzibie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie,
ul. Zakopiańska 73, sala konferencyjna nr 109 (I piętro budynku BLT)

Projekt Udostępnianie zasobów cyfrowych Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów zostanie złożony w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji uprzejmie prosimy o rejestrację najpóźniej do dnia 18 lutego 2016 roku, do godz. 10.30, za pomocą formularza.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA