07. - 09.12. Workshop mezinárodného divadelného štúdia "Farma z jeskyne": Tvorba akcie a fyzický text.
Workshop zoznámi účastníkov s rôznymi spôsobmi tvorby fyzickej partitúry, zameriava sa na vzťah medzi vnútornou štruktúrou a vonkajškovou kompozíciou akcie, medzi rytmom a významom, medzi živou prítomnosťou a presnou fixáciou. Fyzický text nie je len protiváhou ku slovnému textu, ale základnou a individuálnou artikuláciou tanečníka, herca alebo performera na scéne.

Lektorky - Hana Varadzinová, Eliška Vavříková
Účastnícky poplatok - 25 eur / 20 eur študenti - realizácia workshopu je podporená Fondom na podporu umenia.
Študentom - záujemcom o workshop mimo Košíc vieme poskytnúť počas jeho trvania UBYTOVANIE ZDARMA.
Ostatným za zvýhodnených podmienok.

Časový harmonogram:
7.12. piatok 13:00 - 18:00
8.12. sobota 10:00 - 13:00  13:45: - 16:45
9.12. nedeľa 10:00 - 13:00  13:45: - 16:45

Hana Varadzinová (1977)
Herečka. Absolvovala štúdium herectva na JAMU a doktoranské štúdium na DAMU. Je zakladajúcou členkou Farmy v jeskyni a podieľala sa na všetkých inscenáciách súboru. Zároveň pôsobí ako lektorka.

Eliška Vavříková (1976)
Herečka. Absolvovala štúdium herectva a doktoranské štúdium na DAMU. Je dlhoročnou členkou Farmy v jeskyni, podieľala sa na všetkých inscenáciách súboru. Zároveň pôsobí ako pedagogička autorskej tvorby na Katedre nonverbálneho divadla HAMU.

Súbor "Farma v jeskyni" je známy svojou špecifickou prácou s výrazom performera, ktorú charakterizuje osobná zaangažovanosť, ponorenie se do témy, muzikalita a vysoká dynamika. Za 16 rokov svojej existencie sa štúdio stalo platformou pro kontinuálny osobnostný a profesijný rozvoj umelcov z mnohých zemí a vytvorilo nezameniteľný rukopis, ktorý búra hranice medzi interpretom pohybovým, hudobným a hereckým. Základnou osou individuálnej tvorby je práca s akciou a fyzickou partitúrou.

www.arminthecave.com
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Email address *
Meno a priezvisko: *
Adresa:
Dosiahnuté vzdelanie:
Miesto aktuálneho pôsobenia (škola, zamestnanie):
Telefonický kontakt:
Aký je môj motív účasti na workshope?
Aké sú moje najaktuálnejšie skúsenosti s pohybom / tancom / divadlom?
Mám záujem o poskytnutie ubytovania počas workshopu?
Odkiaľ som sa dozvedel/a o konaní workshopu?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Kulturpakt. - Terms of Service