seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole. Ťažkosti vyplývajúce z diagnózy, ich prejavy a možnosti ich zvládania v školskom prostredí “, 20. marec 2019
Prihláška na teoreticko-praktický seminár

„Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole. Ťažkosti vyplývajúce z diagnózy, ich prejavy a možnosti ich zvládania v školskom prostredí“,

cieľom ktorého je objasnenie pojmu Aspergerov syndróm a zoznámenie sa s jeho základnými prejavmi, s príčinami problémov vyplývajúcich z diagnózy a s možnosťami ich riešenia v triednom kolektíve. Na modelovom - senzoricky náročnom - bude ilustrovaná hypersenzitivita dieťaťa. Seminár sa bude ďalej venovať sociálnym ťažkostiam, neporozumeniu neverbálnych signálov, oslabenej sociálnej intuícii, doslovnému chápaniu, špecifikám vnímania a rozmýšľania. oscilujúcej pozornosti, ako aj ťažkostiam na jednotlivých predmetoch. Teória bude doplnená príkladmi z praxe a názornými ukážkami. Seminár je koncipovaný interaktívne, kde bude možnosť zdieľať osobné skúsenosti s deťmi s AS a hľadať spolu s ostatnými možnosti riešenia toho, čo nefunguje.

Seminár sa uskutoční v stredu 20. marca 2019 v priestoroch centra Andreas v Bratislave.

PROGRAM
16:30 - 19:00 interaktívny výklad s diskusiou
(18:00 - 18:15) P R E S T Á V K A

LEKTORKY
Mgr. Lenka Brinčíková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi s AS a HFA sa venuje od roku 2011. V centre Andreas pôsobí od roku 2013. Venuje sa predškolskej príprave, vypracovávaniu IVP a podkladov k integrácii, terapii detí s AS a HFA s využitím prvkov Snoezelen, rediagnostike a poradenstvu pre rodiny, školy a školské zariadenia. Aktuálne si robí výcvik v nedirektívnej terapii hrou.

Mgr. Lucia Golisová vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite. Od roku 2013 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje najmä deťom s AS, s ktorým pracuje formou arteterapie, ďalej sa venuje poradenstvu pre rodiny a diagnostike. V roku 2016 ukončila dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Od roku 2017 je taktiež internou doktorandkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Predmetom jej výskumu je aplikácia arteterapie na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí s AS.

POPLATOK
Poplatok za seminár je 10 EUR na jedného účastníka. Platí sa v hotovosti priamo na mieste. Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu (12) účastníkov termín seminára presunúť. Kapacita seminára je obmedzená na 25 miest.

V prípade záujmu nahláste, prosím, svoju účasť do 15. marca 2019 prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Email address *
Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár *
Vaše Priezvisko a meno *
VZOR: Nováková Anna, PhDr. (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
VZOR: Základní škola (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
VZOR: Nejedlého 7 (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
VZOR: 841 02 Bratislava
Your answer
Kontakt - pevná linka
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné zaradenie *
Učím / venujem sa najmä *
Required
Vystavenie faktúry *
Pracovisko - IČO (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Pracovisko - DIČ (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service