Magnettormi ankeet / Magnetic storm questionnaire

(eesti keeles)
Peale igat märkimisväärset magnettormi saadame adressaatidele ankeedi. Tulemused analüüsitakse ning saadetakse vastajale pärast uurimuste lõppu. Vastaja saab teada, kuivõrd tema on mõjutatud magnettormidest. Isikuandmeid ei avaldata ning vastamisel on võimalus jääda ka anonüümseks.

(in english)
After each significant magnetic storm a questionnaire is sent to the participants. The results are analyzed and feedback sent to the respondent after finishing the study. The respondent will know, how he/she is affected by magnetic storms. Personal information is kept confidential and the respondent may even stay anonymous.

    This is a required question
    This is a required question