VEH/137/2017, 14 llocs per al Programa temporal pel desplegament dels programes operatius FEDER de Catalunya 2014-2020 i Programa de cooperació territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra, POCTEFA, 2014-2020
Dades personals
Nom
Your answer
Cognoms
Your answer
NIF
Your answer
Telèfon de contacte
Your answer
Correu electrònic de contacte
Your answer
Feina a l'Administració pública
Experiència professional a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
En cas de prestar actualment serveis a l'Administració, o haver-ne prestat anteriorment, indiqueu la vinculació
En cas de ser personal funcionari, indiqueu el grup i el subgrup
En cas de ser personal funcionari, indiqueu el cos d'adscripció
Your answer
En cas de ser personal laboral, indiqueu el grup de titulació
Departament d'adscripció (actual o el de la darrera vinculació)
Experiència professional
Required
Coneixement d'eines corporatives
Usuari ocasional
Usuari habitual
GEEC
GECAT/BW
RELI
GIP-SIP
S@rcat
GEAC
GECO
Click & Decide
Dades acadèmiques
Nivell de titulació acadèmica
Indiqueu totes les titulacions de què disposeu
Detall de les titulacions acadèmiques i any d'obtenció
Your answer
Llengua catalana
Llengua anglesa
Informàtica
Cap
Bàsic
Mitjà
Avançat
Certificat ACTIC
Nivell bàsic
Nivell mitjà
Nivell avançat
Word
Excel
Access
Power Point
Outlook
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Selecció de personal”, del qual és responsable la Direcció de Serveis. La finalitat és gestionar les dades de persones aspirants a cobrir llocs de treball tant de personal laboral com de personal funcionari al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Servei de Recursos Humans, rambla de Catalunya, 19-21, 8a planta, 08007 Barcelona.
Recordeu que a banda d'emplenar aquest formulari, cal que feu arribar per correu electrònic a l'adreça ofertesatri.veh@gencat.cat la informació següent:
- El currículum generat per ATRI (format pdf). Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació/expedient/consulta de dades/ imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al formulari. Comproveu que estigui actualitzat.
- El vostre currículum personal, amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat.


Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms