Zisťovanie zamestnancov z radu kritickej infraštruktúry a ich záujem o umiestnenie dieťaťa v zbernom zariadení v období od 11.01. 2021.
Mesto Pezinok pripravilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia. Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materských škôl a 1. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.

Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do školského zariadenia, vyplňte tento formulár.

Podľa Ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov, ale aj iné povolania. Predpokladom umiestnenia dieťaťa je, že v danom týždni budete pracovať, resp. mať službu. Pre umiestnenie musíte doložiť vyplnené tlačivo potvrdené Vašim zamestnávateľom.

Mesto Pezinok má aj v tejto náročnej situácii eminentný záujem vytvoriť pre Vás podmienky, aby bolo o Vaše deti postarané. Ministerstvo školstva v rámci balíka odporúčaní umožnilo otvorenie materských škôl a školských klubov detí na 1. stupni ZŠ v týždni od 11. januára 2021, pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.


🔴 Podmienky:
- vyplnený formulár potvrdený zamestnávateľom
(môžete použiť aj toto tlačivo: https://drive.google.com/file/d/1upfK2SnfrF3b8cAdFxFcVJBaImGKNtGf/view?usp=sharing)
- otestovaný rodič (obaja, alebo jeden podľa životnej situácie)
- uhradenie poplatkov
- dieťa do 10 rokov, ktoré by inak zostalo samo doma


🔴 Dôležité informácie:
- Deti nebudú vo svojich bežných školských zariadeniach, ale pre tento účel budú zriadené dve zberné miesta.
- Pre deti z MŠ: MŠ Záhradná: https://goo.gl/maps/uxw1mjczJWMGwESK8
- Pre deti zo ZŠ 1. stupeň: CVČ (v Parku): https://g.page/CVCPK?share
- Zberné miesto sa môže ešte zmeniť podľa počtu prihlásených detí.
- Z dôvodu zabezpečenia stravy a personálu je potrebné, aby ste dotazník vyplnili do štvrtka večera 7.1.2021.
Samozrejme budeme pružne reagovať podľa potreby, ale pred víkendom uzatvoríme prihlášky vždy vo štvrtok večer. Ďakujeme za pochopenie.


🔴 Aký bude postup?
1. Vyplníte formulár.
2. Mesto Pezinok zistí reálny záujem.
3. Zamestnanci mesta Pezinok Vás budú následne kontaktovať a usmernia Vás, kedy a kam doručíte potvrdenie od zamestnávateľa a ako splníte ďalšie admin. podmienky.
4. Pri vstupe do zberného zariadenia a umiestnení dieťaťa sa preukážete negatívnym testom


Spolu to zvládneme 👍
S úctou a prianím pevného zdravia ❤️

Igor Hianik, primátor mesta
Mária Wagingerová, viceprimátorka
Email address *
Súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlasím, aby Mesto Pezinok, so sídlom Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, IČO 00305022, spracovávalo moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefóne číslo a email, v súlade s článkom 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, za účelom vytvorenia zoznamu pre zapojenie sa do činností v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID – 19 a následne jeho využívania na kontaktovanie osôb pri vykonávaní úloh v súvislosti s COVID- 19. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Technický prístup k údajom má Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, na ktorého serveroch sú Vaše osobné údaje uložené. Inej tretej osobe údaje prevádzkovateľ nepostupuje. *
Required
Som zamestnaný v kritickej infraštruktúre *
Vyznačte prosím zamestnanie, pomôcť si môžete aj zákonom o kritickej infraštruktúre - nájdete ho tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-45#p2
Required
Meno: *
Priezvisko *
Tel.: *
Moje dieťa navštevuje: *
Required
Máte záujem o umiestnenie dieťaťa v zbernom zariadení? *
Required
Priestor pre vaše doplňujúce otázky (nepovinná položka):
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy