VII International Leevi Madetoja Male Voice Choir Competition 27 November 2021 Helsinki, Finland
REGISTRATION
The VII International Leevi Madetoja Male Voice Choir Competition will be held in Helsinki Music Centre, Helsinki, Finland on Saturday 27 November 2021. The registration deadline is 30 September 2021.
The competition organiser has the right to limit the number of participants in each series. Participation will be confirmed in order of registration.
We encourage all choirs to participate the competition as there is a series for everyone, but you can also take part to Helsinki Male Choir Weekend without the competition. Read more at www.hmcw2021.fi !

ILMOITTAUTUMINEN
VII Kansainvälinen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailu järjestetään Musiikkitalossa Helsingissä lauantaina 27.11.2021. Ilmoittautumisaika päättyy 30.9.2021.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien kuorojen määrää kussakin sarjassa. Osallistujat vahvistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kannustamme kaikkia kuoroja osallistumaan kilpailuun, jossa on sopiva sarja kaikille, mutta mieskuoroviikonloppuun voi osallistua myös ilman kilpailua. Lue lisää osoitteessa www.hmcw2021.fi !

ANMÄLNINGEN
Den VII Internationella Leevi Madetoja-manskörstävlingen ordnas i Musikhuset, Helsingfors, Finland lördagen den 27 november 2021. Anmälan till tävlingen ska ske senast 30.9.2021.
Tävlingsarrangören har rätt att begränsa antalet deltagande körer i varje kategori. Deltagarna får bekräftelse i den ordning de anmält sig.
Vi uppmuntrar körer att delta i tävlingen eftersom det finns en serie för alla, men ni kan också delta i Helsinki Male Choir Weekend utan tävlingen. Läs mer på www.hmcw2021.fi !
Email *
Choir | Kuoro | Kör
Choir | Kuoro | Kör *
Hometown and country | Kotipaikka ja maa | Hemort och land *
Conductor | Kuoronjohtaja | Dirigent *
Number of singers | Laulajavahvuus | Antalet sångare
Contact person | Yhteyshenkilö | Kontaktperson
Contact person | Yhteyshenkilö | Kontaktperson *
Email address | Sähköpostiosoite | Epostadress *
Phone | Puhelin | Telefon *
Postal address | Postiosoite | Postadress
Competition | Kilpailu | Tävlingen
The competition has international, national and review series. Choirs from abroad may participate in the international or review series, professional singers only in the international series. Finnish amateur choirs may participate in any series.

Kilpailussa on kansainvälinen, kansallinen ja katselmussarja. Ulkomaiset kuorot voivat osallistua kansainväliseen sarjaan tai katselmussarjaan. Ammattilaulajat voivat osallistua vain kansainväliseen sarjaan. Suomalaiset harrastajakuorot voivat osallistua mihin tahansa sarjaan.

Tävlingen består av tre kategorier: internationell och nationell kategori samt kavalkadkategorin. Utländska körer kan delta i internationella eller kavalkadkategorin. Professionella sångare kan delta endast i internationella kategorin. Finländska amatörkörer kan delta i vilken kategori som helst.
Competition series | Kilpailusarja | Tävlingsserien *
Repertoire | Ohjelmisto | Programmet *
Other documents | Muu materiaali | Övriga dokument
Choirs wishing to take part must also submit the following documents to toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi by 30 September 2021:
• a presentation of the choir in Finnish, Swedish or English (file format doc, docx or pdf, or link to a web page)
• a presentation of the choir’s conductor in Finnish, Swedish or English (file format doc, docx or pdf, or link to a web page)
• 2 photographs of the choir (file format jpg, minimum width 1,500 pixels)
• 2 photographs of the choir’s conductor (file format jpg, minimum width 1,500 pixels)
and send via regular mail to Suomen Mieskuoroliitto, Tallberginkatu 1 C / 18, FI-00180 Helsinki:
• legal sheet music (original published sheet music or manuscript copies approved by the composer) of the choir’s competition repertoire.

Lisäksi kuoron on toimitettava järjestäjälle 30.9.2021 mennessä sähköpostitse osoitteella toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi:
• kuoron esittely suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (doc-, docx- tai pdf-tiedosto tai linkkinä verkkosivuille)
• kuoronjohtajan esittely suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (doc-, docx- tai pdf-tiedosto tai linkkinä verkkosivuille)
• 2 kpl kuoron valokuvia (jpg-tiedosto, leveys vähintään 1 500 pikseliä)
• 2 kpl kuoronjohtajan valokuvia (jpg-tiedosto, leveys vähintään 1 500 pikseliä)
sekä postitse osoitteella Suomen Mieskuoroliitto, Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki:
• lailliset nuotit (alkuperäiset julkaistut nuotit tai säveltäjän hyväksymät käsikirjoituskopiot) kuoron kilpailuohjelmasta.

Dessutom bör kören senast 30.9.2021 per epost (toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi) skicka arrangören följande:
• presentation av kören på finska, svenska eller engelska (filformat doc, docx eller pdf, alternativt länk till webbplats)
• presentation av dirigenten på finska, svenska eller engelska (filformat doc, docx eller pdf, alternativt länk till webbplats)
• 2 st fotografier av kören (filformat jpg, bredd minst 1 500 pixel)
• 2 st fotografier av dirigenten (filformat jpg, bredd minst 1 500 pixel)
Ytterligare bör följande skickas per post till Suomen Mieskuoroliitto (Finlands Manskörsförbund), Tallbergsgatan 1 C / 18, FI-00180 Helsingfors:
• lagliga noter (publicerade noter i original eller manuskopior godkända av tonsättaren) till körens tävlingsprogram.
More information | Lisätietoja | Mer information
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy