Prijave za PreJaKe treninge - KOMS PJK 2019.
Naziv organizacije *
Your answer
Adresa organizacije *
Your answer
E-mail organizacije *
Your answer
Telefon organizacije *
Your answer
Internet stranica organizacije
Your answer
Ime i prezime osobe za kontakt *
Your answer
E-mail osobe za kontakt *
Your answer
Telefon osobe za kontakt *
Your answer
Profil organizacije (molimo Vas da date kratak opis organizacije - aktivnosti, članovi, ciljna grupa): *
Your answer
Identifikujte tri najveća izazova sa kojima se Vaša organizacija do sada susretala u svom funkcionisanju. *
Your answer
Ukratko obrazložite motivaciju za učešće i očekivanja od izabranih modula programa jačanja kapaciteta. *
Your answer
Za koji modul PJK ste zainteresovani? *
Da li želite da Vas obavestimo o III modulu PJK? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of KOMS.