კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიური/ მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა
სახელი გვარი
სქესი
Clear selection
პირადი ნომერი
დაბადების თარიღი
MM
/
DD
/
YYYY
მობილური ტელეფონის ნომერი
ელექტრონული ფოსტის მისამართი
საცხოვრებელი მისამართი
ფაკულტეტი
გთხოვთ, მიუთითოთ სფერო, რომელშიც გაქვთ აქტიური სამეცნიერო მოღვაწეობა
გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი პოზიცია კსუ-ში
Clear selection
გთხოვთ, მიუთითოთ ხართ თუ არა კსუ-ს აფილირებული პერსონალი
Clear selection
აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის თარიღი
ავსებს მხოლოდ კსუ-ს აკადემიური პერსონალი
MM
/
DD
/
YYYY
აკადემიური თანამდებობის ვადის გასვლის თარიღი
ავსებს მხოლოდ კსუ-ს აკადემიური პერსონალი
MM
/
DD
/
YYYY
ადმინისტრაციული პოზიცია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
გთხოვთ, მიუთითოთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში თქვენი საათობრივი დატვირთვის რაოდენობა კვირაში
ასეთის არსებობის შემთხვევაში
Clear selection
გთხოვთ, მიუთითოთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სავალდებულო საათობრივი დატვირთვა კვირაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
Clear selection
გთხოვთ, მიუთითოთ რამდენ სხვა უნივერსიტეტში მუშაობთ 2017-2018 სასწავლო წლის მანძილზე?
აკადემიური თანამდებობა, მოწვეული ლექტორი, ადმინისტრაციული თანამდებობა და სხვა.
Clear selection
გთხოვთ, დაასახელოთ უნივერსიტეტები სადაც მუშაობთ გარდა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და მიუთითოთ დაკავებული პოზიცია.
გსურთ თუ არა, რომ თქვენი სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია დაიდოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პორტალზე, საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით?
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Caucasus International University. Report Abuse