კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიური/ მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა
სახელი გვარი
Your answer
სქესი
პირადი ნომერი
Your answer
დაბადების თარიღი
MM
/
DD
/
YYYY
მობილური ტელეფონის ნომერი
Your answer
ელექტრონული ფოსტის მისამართი
Your answer
საცხოვრებელი მისამართი
Your answer
ფაკულტეტი
გთხოვთ, მიუთითოთ სფერო, რომელშიც გაქვთ აქტიური სამეცნიერო მოღვაწეობა
Your answer
გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი პოზიცია კსუ-ში
გთხოვთ, მიუთითოთ ხართ თუ არა კსუ-ს აფილირებული პერსონალი
აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის თარიღი
ავსებს მხოლოდ კსუ-ს აკადემიური პერსონალი
MM
/
DD
/
YYYY
აკადემიური თანამდებობის ვადის გასვლის თარიღი
ავსებს მხოლოდ კსუ-ს აკადემიური პერსონალი
MM
/
DD
/
YYYY
ადმინისტრაციული პოზიცია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
Your answer
გთხოვთ, მიუთითოთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში თქვენი საათობრივი დატვირთვის რაოდენობა კვირაში
ასეთის არსებობის შემთხვევაში
გთხოვთ, მიუთითოთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სავალდებულო საათობრივი დატვირთვა კვირაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
გთხოვთ, მიუთითოთ რამდენ სხვა უნივერსიტეტში მუშაობთ 2017-2018 სასწავლო წლის მანძილზე?
აკადემიური თანამდებობა, მოწვეული ლექტორი, ადმინისტრაციული თანამდებობა და სხვა.
გთხოვთ, დაასახელოთ უნივერსიტეტები სადაც მუშაობთ გარდა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და მიუთითოთ დაკავებული პოზიცია.
Your answer
გსურთ თუ არა, რომ თქვენი სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია დაიდოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პორტალზე, საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Caucasus International University. Report Abuse - Terms of Service