BATTLE QUEST 2019 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODDZIAŁU / BATTLE QUEST 2019 - UNIT APPLICATION FORM
[PL / ENG]

Witaj wędrowcze! Jeśli tutaj jesteś oznacza to, że planujesz skompletowanie własnego oddziału na BQ 2019. Jeśli to prawda - wypełnij proszę poniższy formularz, nie powinno ci to zająć więcej niż 5 minut.

Ponieważ Battle Quest 2019 ponownie będzie wydarzeniem międzynarodowym prosimy Was w miarę możliwości o przetłumaczenie opisów Waszych oddziałów na język angielski.

Przed wypełnieniem formularza zapoznajcie się proszę z podręcznikami pomocniczymi dla wszystkich dostępnych grup. Znajdziecie je na www.battlequest.pl

Zgłoszone oddziały będziemy przeglądać w każdy wtorek. W razie naszych wątpliwości zastrzegamy sobie możliwości kontaktu z dowódcą w celu ustalenia szczegółów wyglądu grupy. Oddziały, które zgłoszą się najprędzej będą mieć pierwszeństwo przy lokowaniu swojego obozowiska.

Każdy oddział może liczyć na wsparcie w zakresie kreowania fabuły czy logistyki. Zajmować się tym będą wyznaczone przez organizatora osoby począwszy od marca 2019.

Każdy dowódca, który zgłosi oddział zobligowany jest do dołączenia do grupy dowódców na Facebooku. Jeżeli oddział jest liczny i posiada ponad 20 członków, wtedy do grupy może dołączyć kolejny reprezentant.

W zależności od liczebności oddziału istnieje możliwość otrzymania darmowych wejściówek.
Przy 10 osobach, oddział otrzymuje jeden darmowy bilet. Przy 25 osobach oddział otrzymuje dwie darmowe wejściówki.
Dowódcy zobligowani są o upomnienie się droga mailową (sklep@5zywiolow.com) o kod, dzięki któremu dodatkowe osoby, będą mogły bezpłatnie 'kupić' bilet w sklepie 5 Żywiołów.

/

Hello traveler! If you're here it means that you plan to gather your own unit for BQ 2019. If that's true - please fill out the form below. It shouldn't take you more than 5 minutes.

Before tackling on the form please read the descriptions for all of the available groups at www.battlequest.pl

We will look through the answers for this form each Tuesday. In case of any doubts we could contact the unit's leader to adjust the details. Units joining first will have priority when choosing a campsite on the game.

Each unit can count on help in terms of creating plot and logistics. This will be handled by a person appointed by the organizers, starting March 2019.

Each leader is obligated to join our Facebook group created for them (for organizational purposes). If the unit has more than 20 members another person from it can join that group.

Each unit can receive some free tickets for their members. One if the unit has at least 10 members, and a second one if it exceeds 25 people. The leaders should ask for codes for that tickets via e-mail.
Imię i nazwisko zgłaszającego frakcję / Name and surname of the individual registering the unit *
Kontakt do dowódcy (koniecznie e-mail, dodatkowo telefon lub link do konta na Facebooku) / Contact to the leader (e-mail and other if you want to, like telephone no. or link to the Facebook account) *
Jak nazywa się Twój oddział? / How does your unit/regiment call itself? *
Do jakiej grupy należeć będzie Twój oddział? / A part of which group will your unit be? *
Required
Czy Twój oddział otwarty jest na osoby z zewnątrz / nowych graczy? / Is your unit or regiment open to receiving additional/new players? *
Required
Czy Twój oddział otwarty jest na osoby z zagranicy? / Is your unit or regiment open to receiving international players? *
Required
Krótki opis Twojego oddziału / Short description of your unit *
Spodziewana liczebność oddziału / Expected size of the unit
Czy oddział jest kontynuacją z poprzednich lat? Jeśli tak - napisz proszę coś więcej o powodach, dla których stanął do walki oraz jak dostosuje się on do realiów nowego konfliktu. / Is the unit a continuation from previous years? If so - write down the reasons for it to fight and how will it fit for the new conflict.
Dlaczego warto dołączyć do Twojego oddziału? Kto będzie się w nim dobrze czuł a kto nie? / Why would one want to join your unit? Who would have fun with you and who would not? *
Opisz wymagania dotyczące strojów w Waszym oddziale. / Describe the costume requirements for those wanting to join your ranks *
Wymień Twoje pomysły na aktywności i motywy fabularne dla Twojego oddziału / Name your ideas for what things you will be doing and what will motivate you and your regiment during the game *
Wymień Twoje pomysły na atrakcje/ questy/ motywy fabularne, które twój oddział może zapewnić dla innych (np. dla innego oddziału z przeciwnej strony konfliktu) / Name your ideas for what attractions/ quests/ plot items and other that your unit could prepare for other groups (for example for someone from the other side of the conflict) *
Tutaj możesz wymienić sprzęt który chcesz przywieźć bądź zamieścić dodatkowe informacje / This space is for you to list the equipment you intend to bring with you as well as any additional information you believe relevant *
Link do Twojego zdjęcia (chcemy wykorzystać je do galerii dowódców) / Please provide a link to your photo (ideally in costume). This will be used in the 'Commanders Gallery' of photos *
Link do grupy oddziału na facebook'u (jeśli taka istnieje) / Please provide a link to your units/regiments Facebook group (if you have one)
Przetwarzanie danych // Data processing *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)Informujemy, że: 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonejpowyżej jest 5 Żywiołów Agencja Artystyczno-Eventowa Dominik Wawrzyniak z siedzibą ul.Powstańców 34, 48-250 Głogówek.2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia.3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jakrównież prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organunadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Twojego zamówienia. W przypadkuniepodania danych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci usługi na najwyższym poziomie. Ponadto wwypadku niepodania przez Ciebie danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, nie będziemy mielimożliwości zapewnić Ci należytej opieki – robisz to na własną odpowiedzialność.5. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcamidanych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego luborganizacji międzynarodowej.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub wynikający zprzepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy