Anamur Belediyesi Anket
Sayın Katılımcı,
2020/2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarımızda amaç ve hedeflerimizin belirlenmesi, hizmet kalitemizin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz Kent Geneli Anketimiz ile sizlerin de değerlendirmelerinizi almak ve sürece katılımınızı kolaylaştırmayı hedefliyoruz.
Anket çalışması ile; siz değerli vatandaşlarımızın görüş, öneri, talep ve beklentilerini belirlemek ve bu sonuçlar doğrultusunda 2020-2024 yıllarını kapsayan çalışmalarımıza sizlerin de katılımı sağlanacaktır. Anketin gerçekçi bir şekilde doldurulması, 2020-2024 Stratejik Planının sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve kurumumuzun sürdürülebilir, kaliteli ve daha etkili hizmetler verebilmesi açısında önemlidir. Çalışmamıza verdiğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz.


ANAMUR BELEDİYESİ
Cinsiyetiniz? *
Required
Medeni durumunuz? *
Yaşınız? *
Doğum Yeriniz?(Lütfen İl-İlçe olarak belirtiniz) *
Your answer
Eğitim Durumunuz?
Mesleğiniz?
Your answer
Anamur'da ne kadar süredir yaşıyorsunuz? (Ay ya da Yıl olarak Belirtiniz)
Your answer
Belediyemizin hizmetleri, görev/yetki/sorumlulukları hakkındaki bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz? *
Belediyemizle ilgili bilgileri genellikle hangi şekilde edinirsiniz?
Aşağıda Anamur Belediyesi ile ilgili ifadelere katılım düzeyinizi belirtiniz.
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplumun her kesimine eşit mesafededir
Hizmet üretiminde, kalite, ekonomiklik ve verimliliği esas alır
Yönetimde şeffaflık ve saydamlığı ön planda tutar
Vatandaşların Temel hak ve özgürlüklere saygı duyan, koruyan, gözeten bir belediyedir
Güvenilirdir
İnsan odaklı hizmet üretir
Topluma duyarlıdır
Yerel kaynakları kent ve kentli için kullanır
Kamuoyunu sürekli bilgilendirir
Tanıtım ve halkla ilişkileri yüksektir
Nitelikli personele sahiptir
Sivil toplum kuruluşları ile ortak iş üretebilir
Yenilikçi ve yaratıcıdır
Katılımcı yönetime önem verir
Teknolojik gelişmelere uyum seviyesi yüksektir
Bürokratik süreçler zaman almadan, teknolojik araçlar aracılığı ile yürütülmektedir
Anamur Belediyesi çalışanları ile ilgili aşağıda belirtilen niteliklere katılım düzeyinizi belirtiniz? *
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Güleryüzlüdür
Samimidir
İş ve işlemler hakkında yeterli bilgiye sahiptir
Saygılıdır
Detaylı ve anlaşılır şekilde geri dönüş yapar
İletişim yeteneği yüksektir
Kılık ve kıyafet, temizliğine özen gösterir
Mesleki yeterliliğe sahiptir
Belediyeyi temsil yeteneği yeterlidir
Anamur Belediyesi çalışanlarının kurumsal olarak belediyeyi temsil ettiğini düşünüyor musunuz? *
Aşağıda yer alan belediye hizmetlerimizi ne ölçüde başarılı buluyorsunuz? *
Tamamen Başarılı
Başarılı
Kararsızım
Başarısız
Tamamen Başarısız
Mekânsal Planlama
İmar, ruhsat ve yapı denetimi
Kentsel Yenileme ve Dönüşüm
Kentsel Tasarım ve Üst Yapı
Yeşil Alanlar
Kent İçi Trafik düzenlemeleri
Yol yapım ve bakım
Kent Temizliği
Kültür ve Sanat
Tarihi mirasın korunması ve yaşatılması
Turizm ve tanıtım
Zabıta Hizmetleri
Gençlik yönelik hizmetler
Engellilere yönelik hizmetler
Spor
Çocuklara yönelik hizmetler
Kadınlara yönelik hizmetler
Yaşlılara yönelik hizmetler
Yoksullukla mücadele hizmetleri
Çocuk Parkları ve Oyun Alanları
Önümüzdeki 5 yıllık süre içinde Anamur'un hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? *
Anamur'un gelişimine katkı sağlayacak fırsatlardan ilk üçü sizce nedir? *
Your answer
Anamur'un gelişimini olumsuz etkileyecek unsurlardan ilk üçü sizce nedir?
Your answer
Anamur'da yaşamaktan memnun musunuz?
Anamur Belediyesinin sunduğu hizmetlerden hangileri sizin için önemlidir?(Birden fazla seçenek seçilebilir)
Birden Fazla Seçebilirsiniz
Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri
Kent Planlama ve Proje Hizmetleri(İmar ve Şehircilik Hizmetleri)
Belediye İşletme ve Tesis Hizmetleri
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Hizmetleri
Kültür ve Sosyal Hizmetler
Emlak, Gelir ve Vezne Hizmetleri
Temizlik ve Geri Dönüşüm Hizmetleri
Spor İşleri Hizmetleri
E-belediyecilik Hizmetleri
Denetim ve Kontrol Hizmetleri
Anamur Belediyesinin çalışmalarında öncelik vermesini düşündüğünüz alanlar nelerdir? *
Your answer
Belediye ile ilgili iş ve işlemlerinizi yaparken karşılaştığınız en önemli sorunlar nelerdir?
Your answer
Belediyemizin size göre başarılı, güçlü bulduğunuz yönlerini öncelik sırasına göre belirtiniz.
Your answer
Belediyemizin size göre genel olarak başarılı olmadığı, geliştirilmesi gereken zayıf yönleri nelerdir?
Your answer
Anketimize Katıldığınız için Teşekkürler.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service