KWESTIONARIUSZ OCENY PROGRAMU KURSU

Twoja OPINIA dotycząca kursu ma ogromną wagę dla naszego uniwersytetu. Pozwoli nam ona na ulepszenie programów oraz metod nauczania tak by w największym stopniu odpowiadały one na potrzeby rynku pracy.

Dla każdego z następujących parametrów wybierz proszę numer na skali, który najbardziej odzwierciedla Twoją OPINIĘ.

  ORGANIZACJA KURSU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ZAŁOŻENIA I CELE KURSU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  TREŚĆ KURSU

  This is a required question
  This is a required question

  WPŁYW KURSU

  Podsumowując powyżej wystawione oceny, jaki jest możliwy wpływ pracownika firmy, który ukończy oceniany kurs na potrzeby operacyjne firmy, aktualną pozycję konkurencyjną oraz przyszły rozwój.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question