ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
อีเมล *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อผู้สมัคร *
นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
เกิดวันที่ *
เดือน *
พ.ศ. *
สัญชาติ *
ศาสนา *
หมูเลือด *
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
หมู่บ้าน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์(มือถือ) *
กำลังศึกษาในระดับ *
จากโรงเรียน *
จังหวัดสถานศึกษาเดิม *
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy