แบบลงทะเบียนเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565   กรมอุตุนิยมวิทยา      ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลเชื่อมั่นว่า กรมอุตุนิยมวิทยา จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม จึงขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อจัดทำรายชื่อและฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว สำหรับประกอบการดำเนินการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

2. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่างๆบนระบบเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

3. เพื่อจัดทำและเผยแพร่คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเครือข่ายสำหรับการเรียนรู้ย้อนหลัง

4. เพื่อติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รับทราบ

5. เพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรม การประชุม/อบรม/สัมมนาร่วมกับเครือข่าย

6. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รูปถ่าย และคลิปวิดีโอต่างๆ ในการจัดกิจกรรม การประชุม/อบรม/สัมมนา ร่วมกับเครือข่ายไม่มีชื่อ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ทั้งนี้  กรมอุตุนิยมวิทยา จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม การประชุม/อบรม/สัมมนา ร่วมกับเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
*
ชื่อ - นามสกุล *
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
เบอร์โทรศัพท์ *
Email (หากไม่มีให้ตอบไม่มี) *
ชื่อเครือข่ายที่ท่านเป็นสมาชิก (ถ้ามี)
พื้นที่จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ (กรุณาเลือก) *
โปรดระบุลักษณะการทำงานของเครือข่าย
*
Required
ท่านรับทราบข้อมูลการสมัครสมาชิกเครือข่าย จากแหล่งใด *
ภัยธรรมชาติในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) *
Required
ขอขอบคุณ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy