Liivimaa laat 10. juuni 2023
Kell 8-16 Valga kesklinnas. Lisainfo 53327622 (Kultuurikeskuse administraator), 533 24960 (Artur Drubinš).
8-16. G. Valgas centrā. Papildu informācija 53327622 (Kultūras centra administrators), 533 24960 (Artur Drubinš).
В 8-16 в центре Валги. Дополнительная информация 53327622 (администратор культурного центра), 533 24960 (Артур Друбинш).

Müügikoha hinnad on alljärgnevad:
3x3 m heategevus (laadal teenitud tulu suunatakse heategevuseks) tasuta;
3x3 m (käsitöö, põllumajandussaadused, sh istikud) üks koht 20 €;
3x3 m (toidukaubad, tööstuskaubad, trükised, erakondade reklaam) üks koht 30 €;
ühefaasilise voolu (16A) ühendamine 20 €

Pārdošanas cenas ir šādas:
3x3 m labdarība (tirdziņā gūtie ienākumi tiek novirzīti labdarībai) bez maksas;
3x3 m (rokdarbi, lauksaimniecības produkti, tostarp stādi) viena vieta 20 €;
3x3 m (pārtikas preces, rūpniecības preces, iespieddarbi, politiskās partijas) viena vieta 30 €;
vienfāzes strāva (16A) savienojums 20 €

Цены продажи следующие:
3x3 м благотворительность (доход, полученный на ярмарке, направляется на благотворительность) бесплатно;
3x3 м (изделия кустарного промысла, сельскохозяйственные продукты, включая саженцы) одно место 20 €;
3x3 м (продукты питания, промышленные товары, печатные материалы, политические партии) одно место 30 €;
однофазное (16А) соединение 20 €

Elektrooniliselt registreeritud koht säilitatakse 10. juunil kuni kell 7.30.
Elektroniski reģistrēto vietu glabā 10. jūnijā līdz 7:30.
Зарегистрированное в электронном виде место будет храниться 10 июня до 7:30 утра.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Juriidiline nimi / Juridiskais nosaukums / Юридическое название *
Registrikood / Reģistrācijas numurs / Регистрационный номер *
 Aadress / Adrese / Адрес *
Kontaktisik / Kontaktpersona / Контактное лицо *
Kontakt (telefon) / Kontakt (tel nr) / Контакт (номер тел) *
Kontakt (e-mail) / Kontakt (e-pasts) / Контакт  (эл-почт) *
Vajalik kaubanduspind meetrites (varjualuse suurus, laua pikkus)  / Nepieciešamā vietas platība (nojumes lielums, galda garums) / Необходимая площадь торговли (размер палатки, длина стола) *
Üks koht = 3m / Viena vieta = 3m / Одно место = 3 м
Kauba sortiment / Preču sortiments / Ассортимент товара *
Required
Vajan elektrit / Elektrības pieslēgums / Подключение к электричеству * *
Required
Muu info / Cita informācija / Другая информация
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy