Aanmelding Scouting St. Gerlach

Voorwaarden:
* De eerste maand is een proefmaand en hoeft geen contributie betaald te worden.
* De contributie bedraagt vanaf januari 2015: 30 euro per kwartaal voor elk kind. Daarnaast worden er vaste kamp kosten in rekening gebracht à 15 euro per kwartaal, deze zijn voor ieder kind verplicht ongeacht of deze deelneemt aan de kampen.
* De contributie wordt per kwartaal vooraf voldaan. Over de vakantiemaanden is ook contributie verschuldigd.
* Het is verplicht de contributie per 'automatisch incasso' te voldoen.
* Scouting Sint Gerlach behoudt zich het recht voor de contributie jaarlijks te verhogen.
* Voor speciale activiteiten, zoals een weekend of het zomerkamp, kunnen apart kosten in rekening gebracht. Deze kosten dienen voorafgaande aan de activiteit voldaan te worden.
* Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail bij de ledenadministratie (leden.stgerlach@gmail.com). Opzeggingen dienen een maand voor het einde van het kwartaal (dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september, of 1 december) ontvangen te zijn.
    This is a required question