Dobrý deň, prostredníctvom tohto formulára sa môžete zaregistrovať do národného kola European Money Quiz (EMQ) – Európskeho kvízu o peniazoch, ktorý sa uskutoční vo stredu 25. marca 2020 v čase od 11:00 do 11:45 hod. Prihlásiť môžete jeden alebo jednotlivo aj viac tímov. Súčasťou formulára je vytvorenie používateľského mena pre každý registrovaný tím, pod ktorým sa prihlásite do národného kola EMQ 2020. Užívateľské heslo si, prosím, uložte, nakoľko ho budete potrebovať. Ďakujem. Na spoluprácu sa teší Alena Matúšková, projektová manažérka.
Email address *
Krajina *
Your answer
PSČ *
Your answer
Názov školy *
Your answer
Ulica, číslo *
Your answer
Mesto *
Your answer
Trieda *
Your answer
Názov tímu (napíšte len v prípade vytvorenia viacerých tímov z triedy alebo tímu zloženého z žiakov z rôznych tried)
Your answer
Počet žiakov v tíme *
Your answer
Kontaktná osoba *
Your answer
Telefónne číslo *
Your answer
Vytvorenie používateľského mena v tvare: PSČ_Iniciály názvu školy_Číslo triedy Písmeno triedy. Napr.: Základná škola Júliusa Juraja Thurzu z Detvy si vytvorí prihlasovacie meno v tvare: 96212_ZSJJT_9B *
Your answer
Ochrana osobných údajov V tomto registračnom formulári kontaktná osoba registrovaného tímu uvádza svoje meno a priezvisko, emailový kontakt a telefónne číslo. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas vyjadrený akceptáciou v registračnom formulári. Nadácia pre deti Slovenska použije tieto informácie iba v súvislosti s s kvízom a nebude ich používať na žiadne iné účely. Nebudeme tieto informácie uchovávať dlhšie ako je potrebné pre trvanie projektu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov ma osoba právo kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia na adresu osobne.udaje@nds.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov do momentu odvolania tohto súhlasu.Zadaním údajov zúčastnení študenti a učitelia súhlasia so zverejnením mena víťazného tímu na webových stránkach Nadácie pre deti Slovenska, Európskej bankovej federácie a/alebo Slovenskej bankovej asociácie, a v propagačných materiáloch. Pokiaľ najlepšie tímy zašlú Nadácii pre deti Slovenska fotodokumentáciu, Nadácia pre deti Slovenska toto zaslanie považuje za vyjadrenie súhlasu so spracovaním údajov všetkých osôb zobrazených na fotografii.Prevádzkovateľom osobných údajov je Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava, IČO 31753833 zapísaná pod registračným číslom 203/Na-96/115 v Registri nadácii Ministerstva vnútra SR. Ako účastník kvízu máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie, alebo právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR, sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov. Nadácia pre deti Slovenska neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Rovnako nevykonáva rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Všetky podrobnejšie informácie o vašich právach nájdete na www.nds.sk. Odoslaním tohto formulára dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. spoločnosti Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy