หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (สำหรับลูกค้าของผู้จำหน่าย) / Consent Letter for Dealer's Customers
วิธีการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
Method of giving consent to disclose information by means of the internet.

1. ผู้ให้ความยินยอมจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง / The data subject must fill out the information correctly.
2. การให้ความยินยอมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อแล้ว / Giving consent via the Internet system shall be deemed to have been signed.

หมายเหตุ / Remark
 1. ผู้จำหน่ายจะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเอง
      Authorized dealers must take their own personal data protection measures.
 2. ข้อมูลระหว่างลูกค้ากับผู้จำหน่ายที่รั่วไหลออกไป  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้จำหน่าย
      Leaked information between customers and dealers to be the responsibility of the supplier.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy