АНКЕТА: ONE DANCE WEEK 2022
Настоящата анкета цели да отчете изпълнението на дейностите по проекти, включени в официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и социално-икономическото въздействие на инициативата. Анкетата е анонимна. Данните от анкетата се използват единствено в своята съвкупност за целите на мониторинга на ЕСК 2019.

This poll aims to support the monitoring of the implementation of project activities included in the official program of Plovdiv - European Capital of Culture 2019 and the socio-economic impact of the initiative. The poll is anonymous. Survey data will only be used in its aggregate for the purposes of ECOC 2019 monitoring.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Моля заграждайте избраните от Вас отговори или маркирайте с Х в свободните клетки срещу тях.  / Please circle your chosen answers or put an X in the cells against them.
1. Досега били ли сте на или посещавали ли сте в онлайн среда друго събитие oт програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Before now, have you attended or have you been a online participant in any other event from the programme of Plovdiv – European capital of culture?
Clear selection
2. Бихте ли казали доколко сте удовлетворен от качеството и съдържанието на това събитие / Please mark to what extent you are satisfied with the quality and content of this particular event?
1.Силно удовлетворен / Strongly satisfied
5.Силно неудовлетворен/ Strongly Dissatisfied
Clear selection
3. А доколко сте удовлетворен от следните организационни аспекти / And to what extent are you satisfied with the following organizational aspects:
1.Силно удовлетворен / Strongly satisfied
2.Удовлетворен / Satisfied
3.Неутрално / Neutral
4.Неудовлетворен/ Dissatisfied
5.Силно неудовлетворен / Strongly Dissatisfied
Местоположение / дигитална платформа / Location or digital
Цена за вход / Entrance price
Организация на място/Organizational conditions
Clear selection
4. Като цяло, какво е Вашето мнение за настоящото събитие? / In general, what is your opinion about this event?
Clear selection
5. Как разбрахте за събитието (моля поставете Х в полето срещу всеки валиден за Вас отговор) / How did you know about this event (please put an X in the cell in front of each answer that applies to you):
6. Ако не сте от Пловдив, Вашето настоящо посещение в Пловдив е еднодневно или с нощувка? Ако е с нощувка, моля посочете колко нощувки: / If you are not from Plovdiv, your current visit to Plovdiv is a one-day visit or you stayed in Plovdiv for one or more nights – if so, please specify how many nights:
Clear selection
 Моля, посочете колко нощувки:_____________                                                           / I stayed for____________ nights
7. Ако посещението Ви е с нощувка/и, къде нощувате:  / If your visit includes overnight stays, please specify where did you stay:
Clear selection
Ако сте посочили Друго, моля пояснете/ If you've selected Other, please specify :
8. Без транспорта и билета за събитието,  бихте ли казали с каква сума разполагате средно на човек  да похарчите на място? / Except for the transport and the ticket for the event, would you say how much you have envisaged to spend on the spot on average per person in Bulgarian Leva?
9. А бихте ли казали тази сума кои от следните разходи включва (моля отговорете на всеки ред): / Would you please indicate which of the following expenses are included in this amount (please answer on each row):
Column 1
1. Нощувка/и / Accommodation
2. Консумация в заведения / Consumption in restaurants, bars, etc.
3. Местни транспортни услуги / Local transport services
4. Пазаруване на храна от магазини / Shopping of food from shops
5. Друго / Other
Clear selection
Ако сте посочили Друго, моля пояснете/ If you've selected Other, please specify :
10. А по време на посещението посетихте ли/закупихте ли (или планирате ли да го направите) някое от следните (моля отговорете на всеки ред): / During you stay in Plovdiv did you visit/buy (or plan to) any of the following (please answer on each row):
1. Да / Yes
2. Не / No
1. Сувенири / Souvenirs
2. Културни институции – музеи, галерии и др. / Cultural institutions - museums, galleries, etc.
3. Посещение на атракции (напр. Аквапарк, зоопарк и др.) / Visit of attractions (such as Aqua park, zoo, etc.)
4. Детски занимания и атракции / Children's activities and attractions
5. Пазаруване/Шопинг/подаръци и др. / Shopping, buying of gifts, etc.
6. Друго / Other
Clear selection
Ако сте посочили Друго, моля пояснете/ If you've selected Other, please specify :
11. Ако сте посетили/закупили някое от горните (и/или планирате да го направите), приблизително колко допълнително похарчихте? / If you have visited/bought (or plan to), about how much additionally have you spent? Около: ________________ лв. / About:_____________________ leva
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy