Maturitní otázka č. 16
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr D dur, 1. věta
Email address *
Čím začíná provedení v této skladbě?
1 point
Najděte vedlejší téma v 1. expozici. Tón gis je zde:
1 point
Určete akord na 2. době 5. taktu:
1 point
Hlavní téma zde zazní:
1 point
Hlavní téma je zde antitetické:
1 point
Který je správný tonální průběh pro 1. větu koncertu v D dur? Pořadí: 1. EXP / 2. EXP / PRO / REP
1 point
Oblast hlavního tématu v této skladbě obsahuje prodlevu:
1 point
Obsahuje skladba introdukci?
1 point
Vedlejší téma je zde antitetické:
1 point
Určete akord na 1. době 6. taktu:
1 point
Závěrečné téma zde:
1 point
Sólové housle zde nastupují:
1 point
Kterou odchylku ve formě obsahuje tento koncert?
1 point
Koda v této skladbě obsahuje prodlevu:
1 point
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy