Ankieta dotycząca zakresu projektu
Szanowni Państwo,
W związku zamiarem aplikowania do konkursu nr nr RPLU.07.02.00-IZ.00-06-001/17 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie niniejszej ankiety, która stanowić będzie podstawę do opracowania zakresu rzeczowego aplikowanego projektu.
Czy korzystał/a Pan/i z oferty Ośrodka Edukacji Ekologicznej?
Czy uważa Pan/i, że Ośrodek Edukacji Ekologicznej w pełni zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie edukacji ekologicznej?
Jak często odwiedza Pan/i Ośrodek Edukacji Ekologicznej?
Czy przed odwiedzeniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej zapoznaje się Pan/i z jego ofertą edukacyjną?
Czy lokalizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w zabytkowym budynku szkoły w Sobieszynie i na obszarze cennym przyrodniczo wpływa na jego dostępność i atrakcyjność?
Czy jest Pan/i zadowolony z obecnego stanu technicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej?
Czy uważa Pan/i, że obecne wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest satysfakcjonujące?
Czy Pana/i zdaniem w wyniku modernizacji i doposażenia Ośrodek Edukacji Ekologicznej zyskałby większą rzeszę odwiedzających?
Czy jest Pan/i zadowolony z obecnej infrastruktury turystycznej?
Czy podczas wizyty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej skorzystałby/skorzystałaby Pan/i z atrakcji w postaci szlaku turystycznego?
Czy Pana/i zdaniem należałoby podjąć działania zmierzające w kierunku podniesienia jakości korzystania z istniejących szlaków? (np. wzbogacenie o dodatkowe urządzenia lub obiekty, zabezpieczenia)
Jakie parki krajobrazowe są Pana/i zdaniem najcenniejsze pod względem zasobów środowiskowych?
Your answer
Czy Pana/i zdaniem istniejące mechanizmy zabezpieczeń zasobów parków krajobrazowych są wystarczające?
Czy Pana/i zdaniem istnieje potrzeba utworzenia dodatkowych mechanizmów ochrony parków krajobrazowych w postaci planów ochrony?
Płeć:
Wiek:
Zawód:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kolyga.net. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms