Stadsutveckling i Majorna-Linné
Stadsdelen Majorna-Linné arbetar just nu med att förbättra sitt lokala utvecklingsprogram. Det lokala utvecklingsprogrammet handlar om hur det är att bo, verka och vistas i stadsdelens olika områden och vilka behov och utmaningar som finns i den fysiska miljön. Med behov menas till exempel förbättrad trafikmiljö, bättre tillgång till parker och naturområden, service, lokaler, bostäder eller kollektivtrafik, eller sociala behov i form av ökad tillit, dialog och delaktighet. Det gällande programmet för 2018-2019 finner du på stadsdelens hemsida.

Programmet innehåller många olika delar och kommer att ligga till grund för stadsdelens arbete inom stadsplanering. Det kommer att behandlas och antas av stadsdelsnämndens politiker under hösten 2019 och gälla för 2020–2024. Just nu vill vi särskilt samla in perspektiv från närings- och föreningslivet i stadsdelen och därför skickar vi ut denna enkät. Mer specifikt önskar vi få in så konkreta synpunkter som möjligt på det område som ditt företag eller din förening verkar och vistas i, inom stadsdelens geografiska område. Längre ner finner du en karta över stadsdelen.

Genom att fylla i denna enkät bidrar du till den framtida planeringen och till att göra stadsdelen till en bättre plats för alla. Enkäten innehåller totalt 15 frågor och tar cirka 15 minuter att genomföra. Vi önskar dina svar senast den 15 maj 2019.

Vid frågor kontakta:

Ida Carlsson, utvecklingsledare stadsutveckling
ida.carlsson@majornalinne.goteborg.se

Tack för din hjälp!

Lokalt utvecklingsprogram för Majorna-Linné
Representerar du *
Var i Majorna-Linné verkar ditt företag eller din förening? Ange ert postnummer eller välj ett eller flera områden. I kartan ser du namnen på de nio områden som Majorna-Linné är indelat i. *
Your answer
Karta över stadsdelen
Vad tycker du är speciellt med ditt närområde (området ni angav i kartan ovan)? Vad borde värnas och/eller bevaras?
Your answer
Vad är viktigt för att din verksamhet ska kunna och vilja verka i stadsdelen Majorna-Linné?
Your answer
Vilka är de största behoven i den fysiska miljön i ditt närområde?
Your answer
Hur tycker du att det är att röra sig i stadsdelen till fots?
Mycket svårt
Mycket lätt
Hur tycker du att det är att röra sig i stadsdelen med cykel?
Mycket svårt
Mycket lätt
Hur tycker du att det är att röra sig i stadsdelen med kollektivtrafik?
Mycket svårt
Mycket lätt
Hur tycker du att det är att röra sig i stadsdelen med bil?
Mycket svårt
Mycket lätt
Hur tycker du att tillgången är på service i närområdet? (service kan vara tex förskola, skola, vård, mataffärer)
Mycket bra
Mycket dålig
Hur tycker du att tillgången är på mötesplatser i närområdet? (mötesplatser kan tex vara torg, lekplatser, föreningslokaler)
Mycket bra
Mycket dålig
Hur tycker du att tillgången är på grönområden i närområdet?
Mycket bra
Mycket dålig
Upplever du ditt närområde som tryggt?
Förklara gärna varför du upplever ditt närområde som tryggt eller otryggt
Your answer
Upplever du att din verksamhet har möjlighet att delta i stadsplaneringen, få information och möjlighet att påverka utvecklingen i ert närområde? Om ja, på vilket sätt?
Your answer
Hur skulle du vilja delta och påverka inom stadsplanering?
Your answer
Finns det ytterligare behov och utmaningar i den fysiska miljön som du vill lyfta? Skriv gärna så specifikt som möjligt om olika platser och/eller teman.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service