แบบเสนอชื่อผู้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2560
โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อเสนอชื่อผู้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิต ประจำปี 2560 เมื่อท่านกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่ม "submit" เราจะได้รับข้อความของท่านโดยอัตโนมัติ

บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ชุมชน ผลงานสื่อ งานวิชาการ ที่ถูกเสนอชื่อควรมีคุณสมบัติดังนี้

- มีความโดดเด่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
- ไม่จำกัดอาชีพ
- เป็นบุคคล หรือ กลุ่ม/คุณะบุคคลก็ได้
- ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย
- กรณีเป็นผลงานสื่อ ต้องได้รับการเผยแพร่ในช่องทางสาธารณะ โดยตัวผลงานมีคุณูปการต่อการคุ้มครองหรือตีแผ่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผลงานสื่อไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย แต่สื่อมวลชนนั้นต้องทำงานในประเทศไทย และเผยแพร่ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 และต้องส่งตัวผลงานมายังอีเมล somchaifund@gmail.com
- กรณีเป็นผลงานวิชาการ ต้องเป็นงานวิชาการที่เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ช่วง 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 ผลงานไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย แต่ประเด็นที่ศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และต้องส่งไฟล์ผลงานมายังอีเมล somchaifund@gmail.com


หมายเหตุ : การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และข้อมูลการเสนอของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอชื่อ
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้เสนอ
เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
Your answer
อีเมลหรือที่อยู่ของผู้เสนอ
เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
Your answer
ชื่อ-สกุล หรือชื่อผลงาน ที่ท่านเห็นว่าสมควรได้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
Your answer
เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล ของผู้ถูกเสนอชื่อ หรือเจ้าของผลงาน
ถ้าทราบ
Your answer
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ ผู้ถูกเสนอชื่อ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
Your answer
หมวดหมู่ที่จะเสนอในรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
เพราะเหตุใด บุคคลดังกล่าวจึงสมควรได้รับรางวัล
โปรดเล่าถึง ประวัติ ผลงาน หรือเหตุการณ์ ที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำมา ซึ่งมีคุณค่าต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (โปรดให้ข้อมูลอย่างละเอียด)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms