SSDP International Outreach Committee Drug War Stories Submissions

Da li pripadaš populaciji mladih ili si student na koga je politika prema drogama imala negativan uticaj? Da li si osetio/la posledice dezinformacija koje se šire kroz kampanje za prevenciju koje su zanovane na strahu? Nisi bio/la u mogućnosti da dobiješ neophodnu pomoć zbog nedostatka programa I tretmana usmerenih na mlade? Proveo vreme u zatvoru, a mogao/la si biti u školi? Izgubio/la voljenu osobu zbog bolesti ili predoziranja koje je moglo biti sprečeno? Međunarodni terenski komitet SSDP (Studenti za razumne politike prema drogama) trenutno traži mlade ljude ili studente da podele svoje priče o posledicma politika prema drogama koje su zasnovane na prohibiciji.

Podelite sa nama događaj ili momenat iz Vašeg života kada Vas je politika prema drogama izneverila! Priča ne bi trebala da bude duža od 450 reči. Ono što bi trebalo da dostavite uz nju je zemlja prebivališta, godine, pol/rod (koji će biti objavljeni uz priču), kao i kontakt informacije (kako bi do Vas mogli da dodjemo ukoliko je potebno). Takođe, možete nam dostaviti I ime/nadimak i fotografiju za koju želite da ide uz priču, ako želite. Mladi koji su uključeni u rad na ulici, mladi u zatvoru i svi ostali mladi koji osećaju potrebu da im je potrebna podrška da nampošalju priču ohrabreni su da stupe u kontak sa nama. Priče o roditeljima ili voljenim osobama koji su izgubili svoju decu ili članove porodice zbog politika prema drogama zasnovanim na prohibiciji su takođe dobrodošle.

Ukoliko želite da nam pošeljete i fotografiju uz priču ili imate bilo kakve probleme sa slanjem iste molim Vas pošaljite e mail na jake@ssdp.org

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question