แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของ ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
สถานภาพของผู้มารับบริการ
Clear selection
หัวข้อที่มาติดต่อขอรับบริการ
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. Report Abuse