Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej-FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-9 września 2018 r.
Prosimy o wypełnienie, podpisanie i wysłanie scanu niniejszego formularza na adres: burban@wsparciespoleczne.pl , najpóźniej do dnia 30 lipca 2018 roku. Zagwarantuje to Państwu możliwość uczestnictwa w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej (ŁTES) w charakterze Gościa i/lub Wystawcy.
Zgłaszam udział w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej jako (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat, można dokonać wielokrotnego wyboru): *
Required
Reprezentuję następujący Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) - proszę wpisać 1) Nazwa PES; 2) adres siedziby; 3) adres mailowy; 4) strona www. *
Your answer
Proszę wskazać branżę w jakiej działa PES oraz podać krótki opis planowanych działań min. 2-3 zdania). *
Your answer
Jeżeli planują Państwo wjeżdżać na teren ulicy Piotrkowskiej w celu rozstawienia stanowiska prosimy podać numer rejestracyjny samochodu.
Your answer
Dane osób zgłaszanych do udziału w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej (WAŻNE: dotyczy wyłącznie Wystawców) - proszę wskazać 1) imiona i nazwiska; 2) numery telefonów; 3) adresy e-mail osób, które będą brały udział w targach
Your answer
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem w zakresie działań związanych z udziałem w imprezie, oraz przestrzegania regulaminu dla wystawców w trakcie ŁTES: Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
adres e-mail *
Your answer
tel. kontaktowy *
Your answer
1. Oświadczam, że: a) zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz popisałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję ich treści. b) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu zgłoszenia reprezentowanej przeze mnie jednostki do wzięcia udziału w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej 2018 w charakterze Wystawcy. c) zobowiązuję się do nieudostępniania w całości stoiska promocyjnego reprezentowanej przeze mnie jednostki podmiotom komercyjnym; *
W przypadku wątpliwości związanych z procesem rekrutacji do udziału w ŁTES prosimy o kontakt mailowy: burban@wsparciespoleczne.pl
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms