SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PERLAKSANAAN EKSA KEMENTERIAN PERTAHANAN 2019
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengumpul maklumat tentang keberkesanan perlaksanaan EKSA di pejabat Kementerian Pertahanan.

Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan untuk untuk tujuan penyelidikan dan analisis.

Kerjasama anda dalam menjayakan kajian ini amat dihargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih.

Jawatankuasa Promosi EKSA

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG
JANTINA
NAMA BAHAGIAN ANDA BEKERJA (CTH UKS, DASAR, BPM, BPSM dll.)
Your answer
BAHAGIAN B: SOALAN
1. EKSA adalah singkatan nama kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam.
2. EKSA adalah penjenamaan semula daripada 5S.
3. Adakah Kementerian Pertahanan akan terlibat dengan Pengauditan EKSA oleh pihak MAMPU.
4. Terdapat 5 elemen pengauditan EKSA iaitu imej korporat, persekitaran kerja kondusif, kepelbagaian agensi, kreativiti dan inovasi serta go green.
5. Adakah pelaksanaan EKSA mewujudkan budaya korporat yang positif di pejabat.
6. EKSA menggalakkan warga Kementerian Pertahanan membudayakan elemen kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan persekitaran yang kondusif dan selamat.
7. Aktiviti promosi EKSA (gotong-royong, buletin EKSA, dll.) membantu saya dalam memastikan persekitaran kerja yang kondusif di samping meningkatkan produktiviti dan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service