Koolide ja lasteaedade õpetajate vajadused abi järele COVID-19 tingitud ülekoormuse tingimustes ja Ukraina sõjapõgenike toetamiseks meie haridussüsteemis
COVID-19 levik on tinginud selle, et aeg-ajalt on osa koole, klasse või ka lasteaia rühmi sunnitud rakendama distants- või põimõpet, mis suurendab veelgi õpetajate tavapärast koormust. Kuigi suur osa õppijaid tuleb muutunud oludes kenasti toime, on ka neid, kes vajaksid enam tuge ning siin saaksid ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased koole ja lasteaedu aidata. Paljud õpetajakoolituse üliõpilastest on tegevõpetajate kogemusega või töötavad isegi praegu õpetajana. Samas on sõltuvalt üliõpilase kompetentsidest, muudest elu- ja töökohustustest ning COVID-19 leviku situatsioonist võimalik haridussüsteemi toetamisse panustada erineval viisil. Näiteks õpetada tervet klassi/rühma või toetada ühte õpilast/last füüsiliselt klassis/rühmas või distantsilt.

Siinne küsimustik on selleks, et leida üles need õpetajad, kes otsivad oma õpilastele abilist. Küsimustiku täitjaks võib muidugi olla ka näiteks õppejuht. Meie inimesed ülikoolist püüavad leida sobiva abilise ning viivad vabatahtliku ja abi ootava õpetaja/kooli/lasteaia omavahel kokku. Kooli või lasteaia juhi teavitamise abilise kaasamisest jätame õpetaja/kontakti ülesandeks (kes teab ka kõige paremini tavasid oma koolis/lasteaias). Loodame, et saame paljusid aidata, aga muidugi mõistame, et kõigini ei pruugi jõuda.

Allolevas küsimustiks palume kirjeldada oma vajadust. Üheskoos saame keeruliste kriisidega paremini toime tulla ning seejuures sellest ka õppida ning saadud kogemust tõenduspõhiselt analüüsida.

Lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust vabatahtlike üliõpilaste programmi koordinaatoritega:
Tiina Tuhkur, Tartu Ülikool, Pedagogicumi koordinaator,
e-post tiina.tuhkur@ut.ee, tel 5890 9677
Elina van der Toorn, Tallinna Ülikool, õppenõustaja ja -spetsialist,
e-post elinba@tlu.ee, tel 6199 857

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Sinu ees- ja perekonnanimi *
Sinu kool/lasteaed *
Sinu kooli/lasteaia aadress *
Sinu kooli/lasteaia maakond *
Mis perioodil oleks abi vaja (kirjuta kuupäevad või kui pikemal perioodil, siis alates mis kuupäevast)? *
Kellele ja mil viisil ootad abi?
Distantsilt
Füüsiliselt kokku saades
Kogu klassile/rühmale
Väiksele rühmale
Üksikutele õpilastele/lastele
Kui oled lasteaiaõpetaja, siis mis valdkondades ja keeles ootad abilist?
Eesti õppekeelega lasteaias
Vene õppekeelega lasteaias
Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused rühmas
Liikumistegevused
Muusikategevused
Kui oled kooliõpetaja, siis mis valdkondades, õppeastmetes ja keeles ootad abilist? (vajadusel täpsusta allpool ka aine)
Põhikooli 1.-6. klass
Põhikooli 7.-9. klass
Gümnaasium/kutsekool
Kas vene keeles?
Üldõpetus
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Eesti keel kui teine keel (vene õppekeelega koolis)
Muu (täpsusta järgnevas punktis)
Täpsustused abivajaduse kohta (nt kui abi oodatakse Ukraina sõjapõgenike toetamisel, kui abi oodatakse keelekümblusrühmas või -klassis; lühidalt, sest pikemalt saab juba suhelda leitud vabatahtlikuga)
Kui soovid veel midagi lisada, siis palun tee seda siin (nt on õppeasutusel võimalus pakkuda vabatahtlikule tasuta majutust)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy