แบบสำรวจความคิดเห็นนักกอล์ฟในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลที่ได้รับจากการทำแบบสอบถามครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับการรับมือความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อในประเทศไทยเพื่อวางแผนการบริหารช่อง Gof Channel Thailand ต่อไป
ชื่อ-นามสกุล *
เพศ *
ท่านเล่นกอล์ฟหรือไม่
อายุ *
อาชีพ *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟ
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟจากช่องทางใดมากที่สุด *
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟทางอินเตอร์เน็ตจากแพลตฟอร์มใดมากที่สุด *
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand ผ่านช่องทางใด *
ท่านชื่นชอบรายการประเภทใดมากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand *
ช่วงเวลาที่ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยที่สุด
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยแค่ไหน
ระยะเวลาในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
รายการในประเทศที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด *
ท่านชื่นชอบการถ่ายทอดสดทัวร์ไหนมากที่สุด *
สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง/พัฒนามากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand
ค่าใช้จ่ายที่คุณคิดว่าสมเหตุสมผลมากที่สุดในการเรียกเก็บจากสมาชิกในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ชื่อ-นามสกุล *
เพศ *
ท่านเล่นกอล์ฟหรือไม่
อายุ *
อาชีพ *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟ
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟจากช่องทางใดมากที่สุด *
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟทางอินเตอร์เน็ตจากแพลตฟอร์มใดมากที่สุด *
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand ผ่านช่องทางใด *
ท่านชื่นชอบรายการประเภทใดมากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand *
ช่วงเวลาที่ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยที่สุด
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยแค่ไหน
ระยะเวลาในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
รายการในประเทศที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด *
ท่านชื่นชอบการถ่ายทอดสดทัวร์ไหนมากที่สุด *
สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง/พัฒนามากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand
ค่าใช้จ่ายที่คุณคิดว่าสมเหตุสมผลมากที่สุดในการเรียกเก็บจากสมาชิกในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ชื่อ-นามสกุล *
เพศ *
ท่านเล่นกอล์ฟหรือไม่
อายุ *
อาชีพ *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟ
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟจากช่องทางใดมากที่สุด *
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟทางอินเตอร์เน็ตจากแพลตฟอร์มใดมากที่สุด *
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand ผ่านช่องทางใด *
ท่านชื่นชอบรายการประเภทใดมากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand *
ช่วงเวลาที่ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยที่สุด
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยแค่ไหน
ระยะเวลาในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
รายการในประเทศที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด *
ท่านชื่นชอบการถ่ายทอดสดทัวร์ไหนมากที่สุด *
สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง/พัฒนามากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand
ค่าใช้จ่ายที่คุณคิดว่าสมเหตุสมผลมากที่สุดในการเรียกเก็บจากสมาชิกในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ชื่อ-นามสกุล *
เพศ *
ท่านเล่นกอล์ฟหรือไม่
อายุ *
อาชีพ *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟ
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟจากช่องทางใดมากที่สุด *
ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านกอล์ฟทางอินเตอร์เน็ตจากแพลตฟอร์มใดมากที่สุด *
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand ผ่านช่องทางใด *
ท่านชื่นชอบรายการประเภทใดมากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand *
ช่วงเวลาที่ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยที่สุด
ท่านรับชมช่อง Golf Channel Thailand บ่อยแค่ไหน
ระยะเวลาในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
รายการในประเทศที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด *
ท่านชื่นชอบการถ่ายทอดสดทัวร์ไหนมากที่สุด *
สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง/พัฒนามากที่สุดในช่อง Golf Channel Thailand
ค่าใช้จ่ายที่คุณคิดว่าสมเหตุสมผลมากที่สุดในการเรียกเก็บจากสมาชิกในการรับชมช่อง Golf Channel Thailand
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy