แบบฟอร์ม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
อีเมล (ถ้ามี)
ท่านต้องการให้หน่วยงานดำเนินการเรื่องใดมากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ในระดับใด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การให้บริการ
การบริหารงาน
การแก้ไขปัญหา
ความคิดเห็นอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy