ИКТ в българското училище

Проучване на мнението на учителите относно използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в тяхната практика

    Отговорите на анкетата са анонимни и ще бъдат използвани за научен и статистически анализ. Целта на проучването е некомерсиална. Попълването ще Ви отнеме 15-20 мин.