ลงทะเบียนออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ห้องประชุมสามารถรองรับได้ 100 คน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question