RSFA Summer Tour 2018 Official Sign Up - Saturday July 21st to Saturday August 4th.(TOUR DU ĐẤU MÙA HÈ -Từ Thứ 7 ngày 21/07/2018 đến Thứ 7 ngày 04/08/2018) 라이징스타 썸머투어 2018 공식 등록페이지 7월 21~8월4일
COST

- Two Week Tour $1600 USD.
- 1 Week UK, or 1 Week Norway $850 USD
- 10% Total Sibling Discount.
- Price includes return flights from UK to Oslo if required, this only applies if confirmed and deposit paid before March 31st 2018. If confirming after March 31st 2018 the price could increase due to increased flight costs. 1 Week Tour does not include the cost of flights.

Includes - Accommodation, Food, Uniform, Coaching, Trips and Internal Transportation.

Accommodation UK - Edgeborough School - http://www.edgeborough.co.uk
Accommodation Norway - Local School Accommodation.

Deposit - Must be paid by March 31st 2018, or within 14 days of sign up whichever occurs first.. The deposit is $500 USD.

=========IN KOREAN=========

-비용

- 2 주 투어 $ 1600 USD.
- 1 주 영국 또는 1 주 노르웨이 $ 850 USD
- 10 % 총 형제 자매 할인.
- 가격은 필요한 경우 영국에서 오슬로까지의 왕복 항공편을 포함하며 이는 확정 된 항공권과 2018 년 3 월 31 일 이전에 입금 한 항공권에만 적용됩니다. 2018 년 3 월 31 일 이후에 확인하면 항공편 비용 증가로 인해 가격이 인상 될 수 있습니다.

포함 - 숙박, 음식, 유니폼, 코칭, 여행 및 내부 교통.

Accommodation UK - Edgeborough School - http://www.edgeborough.co.uk

숙박 시설 노르웨이 - 현지 학교 숙박 시설.

보증금 - 2018 년 3 월 31 일까지 지불해야합니다. 보증금은 미화 500 달러입니다.

=========IN VIETNAMESE=========

CHI PHÍ
- Chỉ 1600 Đô cho Tour 2 tuần
- 1 tuần ở Anh hoặc 1 tuần ở Na Uy là 850$
- Giảm giá 10% cho cặp anh/chị em ruột.
- Giá đã bao gồm vé máy bay khứ hồi từ Anh đến Oslo nếu được yêu cầu, Chỉ áp dụng khi xác nhận và đặt cọc trước ngày 31/03/2018. Nếu xác nhận sau ngày 31/03/2018 thì giá có thể tăng do chi phí chuyến bay tăng lên.

BAO GỒM: chỗ ở, ăn uống, đồng phục, được huấn luyện, du lịch và chi phí đi lại.
+Chỗ ở tại Anh: Trường Edgeborough - http://www.edgeborough.co.uk
+Chỗ ở tại Na Uy: trường học địa phương.

ĐẶT CỌC - trước ngày 31/03/2018. với số tiền đặt cọc là 500 đô USD

Player Name as on passport/ Tên cầu thủ (tên trong hộ chiếu) 학생이름
Your answer
Player date of birth/ Ngày sinh / 생년월일
MM
/
DD
/
YYYY
Contact Telephone/ SĐT liên hệ/ 연락처
Your answer
Contact Email / Email Liên hệ/ 이메일
Your answer
My child will attend / Con của chúng tôi sẽ thamdự: / 자녀가 참석하고자 하는 *
Player will travel/ Cầu thủ sẽ di chuyển../여행경로
Passport Number/ Số hộ chiếu/여권번호
Your answer
Nationality/ Quốc tịch *
Your answer
Passport Issue Date/ Ngày cấp hộ chiếu/여권발행일
MM
/
DD
/
YYYY
Passport Expiry Date/ Ngày hết hạn hộ chiếu/여권만료일
MM
/
DD
/
YYYY
Do you have any other passports? If yes, please state for visa purposes/ Bạn còn bất cứ hộ chiếu nào khác không? Nếu có, xin vui lòng nêu rõ mục đích của Visa.
Your answer
I will pay by / Tôi sẽ trả bằng/지불방법
Do you have any special dietary requirements?/ Bạn có bất cứ yêu cầu về chế độ ăn kiêng đặt biệt nào không?
Your answer
Additional Information/ Thông tin bổ xung/추가정보
Your answer
I am a parent, or guardian and would like to join the trip also. How many people? (We will assist with recommendations, however bookings will need to be made independently.) ==== Tôi là bố mẹ/ người bảo hộ của cháu, tôi cũng muốn /tham gia chuyến đi này. Bao nhiêu người? (chúng tôi sẽ hỗ trợ các khuyến nghị, tuy nhiên việc đặt chỗ sẽ được thực hiện độc lập.나는 부모님이나 보호자이며 여행에 동참하고 싶습니다. 몇 명이 참가를 원하시나요? (우리는 권장 사항을 따르지만, 예약은 따로 진행 하여야합니다.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rising Star Sports. Report Abuse - Terms of Service