การเป็นวิทยากรของครูภายนอกโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2559
- เริ่มนับข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
- ส่งแบบสอบถาม 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการ
คำนำหน้านาม *
คำนำหน้าชื่อใช้คำเต็ม เช่น นางสาว ถ้ามีหลายท่าน กรุณาพิมพ์บรรทัดละ 1 คน ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้าชื่อครู
ชื่อสกุล *
รายการเป็นวิทยากร/กรรมการ
เช่น เป็นวิทยากรในการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาครูตามหลักสูตร EIS , เข้าร่วมประชุมในการเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานการแข่งขันรายงานเชิงวิชาการ
สถานที่อบรม
โรงแรม/โรงเรียน/หน่วยงาน
จังหวัดที่ไปเป็นวิทยากร
โรงแรม/โรงเรียน/หน่วยงาน
วัน เดือน ปี
ระบุ วันที่ เดือน ปี เช่น 20 ธ.ค. 2558
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy