Muammer Sun Koroları Başvuru Formu (2022-2023)

KOROLARIMIZA GÖSTERDİĞİNİZ İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 

SEÇME DÖNEMİ BAŞLAMIŞ OLUP BAŞVURULAR KAPANMIŞTIR.


19.09.2022 18:30 sonrası yapılacak başvurular veritabanımıza kaydedilecektir. Koroların ses dengelerine göre yeni üye duyurusu yaptığımızda sizlere e-posta ile çağrı iletilecektir. Saygılarımızla...-------------
Saygıdeğer İlgili,

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUDUKTAN SONRA FORMU DOLDURUNUZ!

Aşağıdaki metin Muammer Sun Koroları için Dr. Atilla Çağdaş Değer tarafından hazırlanan "Koro Elkitabı"ndan alınmıştır. İçeriksel ve dizgesel her tür alıntının emeğe saygı ve bilimsel/ahlâki sorumluluk gereği kaynak gösterilerek yapılması beklenmektedir.

adresinden ayrıntılı bilgi edinip aşağıdaki adreslerden video ve kayıtlarımızı inceleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/c/M%C3%9CZEDMuammerSunKorolar%C4%B1

https://www.facebook.com/MuammerSunKorosu

https://www.instagram.com/muammersunkorosu/

MUAMMER SUN KOROLARI'NA

Kimler başvurabilir?
1. Gülümseyebilen ve koro çalışmalarında içten gülümseyebilecek olan,
2. Paylaşımcı, katılımcı, kapsayıcı bir yaklaşımla ilişkiler kurabilen,
3. Sevgi-saygı-özveriyle takım çalışmasına uygun tutum ve davranışlar sergileyebilen,
4. Farklılıkları zenginlik olarak gören,
5. Dakik, çalışkan, enerjik, çözüm odaklı ve özdenetim becerisi yüksek,
6. Katılmak istediği koro hakkında bilgi sahibi,
7. Sağlıklı, havasız, esnek ve rahat bir sese sahip olan,
8. Söylemeden önce duymaya, söylerken hissetmeye, dinlerken de düşünüp sorgulamaya çalışan/çalışacak olan,
9. Şarkı söylemenin aynı zamanda tüm bedenin çalgı gibi kullanıldığı enerjik bir süreç olduğunu varsayan kişiler başvurabilir.

Sıralanan bu dokuz madde Muammer Sun Koroları’na başvuru için temel zemindir.


MÜZED MUAMMER SUN KOROSU

Koro Şefi: Atilla Çağdaş Değer-Ece Teke
Yardımcı Şefler: Muhammed Yusuf Şahin – Zümra Azizoğlu
Çalışma gün ve saatleri: Çarşamba (19:00 -21:30)
Yer: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 1. Kat Tunalı Hilmi Cad. No:114/26 (MADO Üstü)

26 Ekim 2010 tarihinde kurulan “karma” korodur. Bünyesinde “Kadınlar”, “Erkekler” ve “Oda” korolarını barındırmaktadır. Yukarıdaki önkoşullara* ek olarak çalışmakta olan koroya uyum sağlayabilecek “yeterlikte” koro deneyim ve donanımı ve/veya çalışma azmi olan adaylar başvurabilir.
Ayrıntılı grup çalışmaları, bireysel ses eğitimi ve konsere yönelik bazı ek çalışmalar mutlaka önceden bildirilmektedir. Söz konusu “ek çalışmalara” katılıp, kendisi, yer aldığı ses kümesi ve koroyu daha yüksek bir düzeye hazırlayabilen üyeler konser/turne kadrosuna alınır.


MUAMMER SUN EĞİTİŞİM

Koro Şefleri: Atilla Çağdaş Değer - Zümra Azizoğlu
Yardımcı Şefler : Büşra Sevim-Cihan Erdem Sönmez- Hilal Bıçaklar-Kaan Gündüz-Muhammed Yusuf Şahin
Piyanistler: Levent Kent - Zeynep Kanber
Çalışma gün ve saatleri: Salı (19:00-21:00)
Yer: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 1. Kat Tunalı Hilmi Cad. No:114/26 (MADO Üstü)

30 Eylül 2015 tarihinde Atilla Çağdaş Değer öncülüğünde kurulan, katılım için özel yetenek ve yaş sınırı aranmayan özgün ve örnek bir korodur. Yukarıdaki önkoşullara* ek olarak çalışmakta olan koroya uyum sağlayabilecek, düzenli, disiplinli, sabırlı ve çalışkan “herkes” başvurabilir.  Gereken olağan-olağanüstü ek çalışmalar, grup çalışmaları ya da 21:30’a uzayan provalar tüm koroya en az 1 hafta önceden bildirilmektedir. Söz konusu çalışmaların tamamına katılıp, kendisi, yer aldığı ses kümesi ve koroyu daha yüksek bir düzeye hazırlayabilen üyeler konser/turne kadrosuna alınır.

KORO KATKI PAYI
Muammer Sun Koroları gönüllülük zemininde çalışan korolardır. 2010-2022 döneminde “biletli” konser vermeyen korolarımız hiçbir “kişi-kurum-kuruluş ve yapıdan” maddi destek almadan çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye'de koroların en büyük sorunu, ulaşımı kolay, temiz, geniş, ferah ve huzurlu bir çalışma ortamıdır. Korolarımız kurulduğundan beri ağırlıklı olarak Ankara Devlet Konservatuvarı Beşevler binasında çalışmıştır. Zaman zaman da MÜZED Genel Merkezi'nden yararlanmıştır. Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, TSE gibi kurum/kuruluşlar mekân desteklerini koromuza karşılıksız olarak vermiştir. Ancak salgın sonrasındaki en büyük sorunumuz mekân olmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları ya mekân kullanımlarını kapatmışlar ya da temizlik-güvenlik vb. giderler için belirli bir ücret istemek durumunda kalmışlardır. Bu noktada ülkemizde koro müziği ve eğitimine her zaman koşulsuz destek olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, salgın sonrası pek çok koroya olduğu gibi Muammer Sun Koroları'na çalışma yeri sağlamaktadır.

Koro katkı payı uygulaması 2010-2014 yılları arasında başarısız bir şekilde sürdürülmeye çalışılmıştır. Ancak aylık ödentilerini düzenli veren üyelerin sayısı gittikçe azalmıştır. Bu nedenle koronun masrafları zaman zaman koro şefleri tarafından karşılanmıştır. 2015 yılından itibaren başlatılan “koro katkı payı” uygulaması sayesinde, hem koro kasası işlevselliğe kavuşmuş, hem de aşağıda sıralanan giderlerin maddi yükü koroyu oluşturan üyelerin gönüllü imecesiyle adil bir şekilde çözülmüştür.

Koro üyelerinin gönüllü olarak verdikleri katkı payları “Koro Kasası”nda toplanmaktadır. Kendi isteğiyle ayrılan ya da ilişiği kesilen üyelerin ödentileri kesinlikle iade edilmez. Koro Katkı Payları ile oluşturulan “Koro Kasası”nın olanaklar dahilinde kullanım yerleri:

Şef ve şef yardımcılarının, çalışma yerine ulaşım (gidiş-dönüş)/konser/turne giderleri vb. temel giderleri
Çalışma mekânı kullanım giderleri ya da katkıları (verilmediği durumlarda kurum çalışanları için teşekkür katkıları)
Nota/bilgi/belge alımı ve çoğaltım giderleri,
Europa Cantat (Avrupa Kantat) yıllık üyelik ücreti, (Kurdaki orantısız artış ve katkı paylarının yetersizliği nedeniyle ödenememektedir!)
Şenlik/Festival/Yarışma katılım-başvuru giderleri, dvd ücreti vb. masraflar,
Koro içi “Çalışma Kurulları”nın ihtiyacı olan giderler,
Prova/konser/turne görsellerinin çekim giderleri (fotoğraf-video), (Maliyet artışı  ve katkı paylarının yetersizliği nedeniyle ödenememektedir!)
Piyanist ve eşlikçi müzisyenlerin giderleri,
Teknik ve sarf malzeme alım giderleri (harici bellek, ses kayıt cihazı, ses sistemi vb.),
Web Sayfası giderleri,
Koroya “gönüllü” gelecek uzman eğitimciler için ağırlama/hediye/ikram vb.,
(Koroya “profesyonel” olarak gelen uzman eğitimcilerin harcamaları koro kasası dışından karşılanır.)

Yukarıdakiler dışındaki diğer tüm maddi yükümlülükler maddi destekçi(ler) bulunamaması durumunda koro üyelerine aittir. Her koro üyesi en az 1 yıl koroda yer alacağını taahhüt etmiş sayılır. Seçilen eserlerden, tasarlanan konserlere, görüşülen yetkililere, yazışması yapılan her etkinlik için bu "zemin" çok önemlidir. Bu nedenle eğitim-sanat yılını tamamlamadan korodan ayrılan üyelere koro katkı payları iade edilememektedir.

Muammer Sun Koroları’nı oluşturan eğitsel-sanatsal değerlere uygun olmak koşuluyla, koromuz “biletli” konser verebilir, maddi destekçilerden yardım alabilir.

MMS Koroları Koro Katkı Payları (2022-2023)
(Yılda yaklaşık 2,5 saatten oluşan 45 toplu/küme yüz yüze/çevrimiçi/uzaktan çalışma, genel prova, konser vb.)

Koro çalışmaları Eylül ya da Ekim ayında başlar, Haziran ayı sonunda biter. Önceden koro ile birlikte alınacak kararlar ile konser/turne/şenlik-yarışma katılımı gibi etkinlikler Temmuz ya da Ağustos aylarına da denk gelebilir. Yıl içinde çalışma yapılmayacak günler ya da ek çalışma günleri önceden mutlaka koro üyelerine duyurulur.

2022-2023 girişli üyeler için koro katkı payı: Öğrenciler için aylık 50 TL, diğer üyeler için aylık 200 TL’dir.

Başvuranlardan koroya "aday üye" olarak kabul edilene kadar herhangi bir katkı payı alınmaz ancak koroya kabul edilenlerden geriye dönük olarak katıldıkları ayların ödentilerini aynı hafta tamamlamaları beklenir.
Geç ödenen katkı paylarının telafisi bir sonraki ayın katkı payının da ödenmesi şeklindedir.

Yukarıdaki bilgileri ayrıntılı bir şekilde okuyup onaylıyorsanız ve korolarımıza bu koşullarla katılmayı gerçekten istiyorsanız:

1. Bu formu eksiksiz doldurunuz.
2. Size e-posta ile gönderilecek yönergeye uygun olarak eserleri çalışınız.
3. Tanışma Korosu gün ve saatinde çalışmaya katılınız.
4.     Yapılacak değerlendirme sonucunda size “Aday Üyelik Onay E-Postası" gönderilecektir. Bu e-postadaki yönlendirmelere göre koro çalışmalarına söz konusu hazırlığı yaparak aday üye olarak katılabilirsiniz.

Bu onay e-postası almayan başvuru sahiplerinden koro katkı payı kesinlikle kabul edilmemektedir.

Koroya “aday üye” olarak kabul edilenlerin eski eserleri öğrenme aşamasında gereken destek sunulmaktadır. Amaç “yeni üyelerin” sağlıklı bir şekilde koroda yer alabilmesi ve “etkin üye”liğe geçebilmesidir. Bu süreç kimi adaylar için en az 2 en çok 4 hafta sürecektir. Koromuzun kuruluşundan bugüne yalnızca kendisine karşı sabırlı olan, düzenli ve disiplinli çalışma sergileyen adaylar koroya dahil olabilmiştir.

Sabırla okuduğunuz için teşekkür eder, en kısa sürede birlikte müzik yapabilmeyi dileriz.

Saygılarımızla,
Muammer Sun Koroları

!!! YANITLARINIZI ÖRNEKLERDEKİ GİBİ YAZINIZ !!!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Yukarıda sunulan bilgileri okudum, anladım ve kabul ediyorum. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy