Ankieta Stowarzyszenia LGD Jabłkowa Kraina -  Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. 

Stowarzyszenie LGD Jabłkowa Kraina przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii.
Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.
Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR.
Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się pod pytaniami.

Zarząd Stowarzyszenia LGD
Jabłkowa Kraina

Ankieta trwa do 20.10.2022r. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more

Na początek kilka danych statystycznych

1.       Płeć:

*

2.  Proszę powiedzieć w jakim przedziale wiekowym się Pani/Pan znajduje?

*

3. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Clear selection

4. Czy jest Pani/Pan członkiem Stowarzyszenia LGD Jabłkowa Kraina?

*

5.  Czy wspieranie przedsiębiorczości w ramach nowej edycji LSR (2023-2027) jest wskazane?

Clear selection

6.  W jaki sposób powinno się wspierać przedsiębiorczość w ramach kolejnej edycji LSR?

Słownik pojęć: 

Biogospodarka obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów
i powstających w procesie ich przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze, bioprodukty (są to np. cukier, skrobia, oleje roślinne, drewno i włókna naturalne) i bioenergia.

Definicja przyjmowana przez instytucje UE określa zieloną gospodarkę jako „gospodarkę umożliwiającą rozwój, tworzenie miejsc pracy i eliminację ubóstwa poprzez inwestycje i zachowanie możliwości płynących z kapitału naturalnego, od których zależy przetrwanie naszej planety w perspektywie długoterminowej”.

Gospodarstwo agroturystyczne to czynne gospodarstwo rolne, które oferuje formę wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich. Goście mają możliwość mieszkania wraz z rodziną wiejską, poznania jej obyczajów
i codziennych zajęć, bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami i produkcją rolną. Gospodarstwo dostarcza zdrowej i świeżej żywności. Mieszkając w nim można poznać życie wiejskie.

 Zagroda edukacyjna to oferta poznania i doświadczenia pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem czynnego gospodarstwa rolnego. Zagrody proponują zindywidualizowane programy edukacyjne, wynikające z profilu gospodarstwa i pasji gospodarzy. Oferta obejmuje pokazy i warsztaty aktywnie angażujące w zajęcia zarówno dzieci jaki osoby dorosłe.

 Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Potencjał gospodarstwa rolnego wykorzystywany jest do prowadzenia działań przede wszystkim o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym celem włączenia społecznego osób przebywających w danym gospodarstwie opiekuńczym.

 Krótkie Łańcuchy Żywnościowe to koncepcja eliminacji pośredników z obrotu żywnością produkowaną przez rolników. Czyli to, co wyprodukuje rolnik miałoby bezpośrednio trafiać do konsumenta.

7. Miejsce zamieszkania:

*

Jeżeli wybrano odpowiedź „wieś” to przechodzimy do pytania 8.

Jeżeli wybrano odpowiedź „miasto” to przechodzimy do pytania 10.

8. Czy Pani/Pana zdaniem Wasza wieś powinna opracować koncepcję inteligentnej wsi?

Inteligentne wioski, to obszary i społeczności wiejskie, które wykorzystują swoje obecne silne punkty i atuty oraz pojawiające się szanse, w których tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są udoskonalane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji oraz lepszego wykorzystania wiedzy.

Clear selection

9. Czy Pani/Pana zdaniem należy zaplanować w LSR wsparcie dla opracowania koncepcji inteligentnych wisi?

Koncepcje inteligentnych wsi opracowane zostaną poprzez projekt grantowy, wysokość pojedynczego grantu, na sfinansowanie przygotowanie jednej oddolnej koncepcji inteligentnej wioski równa się 4 tys. zł. Koncepcja SV zawiera w szczególności: opis procesu opracowania koncepcji, w tym przeprowadzenia ze społecznością obszaru konsultacji wyników prac partnerstwa; uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego tą koncepcją; plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację tej koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie; listę projektów, które składać się będą na realizację tej koncepcji, uwzględniających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.
Clear selection

10.     Jeżeli Pani/Pan ma inne opinie i uwagi na temat realizacji LSR przez Stowarzyszenie LGD Jabłkowa Kraina to prosimy je tu opisać:

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy