Objednávka výletu na Gran Canarii
Ďakujem, že ste si vybrali z ponuky výletov, ktoré poskytujem na Gran Canarii. Vybrať si môžete z nižšie uvedenej ponuky výletov. Po odoslaní fromulára vám na e-mail zašlem termín vášho výletu. 48 hodín pred termínom sa s vami skontaktujem prostredníctvom telefónu/SMS a dohodneme si presný čas a miesto vyzdvihnutia, obvykle medzi 8:30 - 9:00 na vašom hoteli. Platba je buď na faktúru zaslanú vopred alebo v hotovosti pri nástupe.
Email address *
Meno a priezvisko *
Telefón *
Miesto pobytu na Gran Canarii (názov hotela, adresa) *
Termín pobytu od *
MM
/
DD
/
YYYY
Termín pobytu do *
MM
/
DD
/
YYYY
Mám záujem o nasledujúci výlet *
Nástupné miesta: Meloneras, Maspalomas, Playa del Inglés, San Augustín - bez príplatku / Arguineguin, Patalavaca, Puerto Rico, Amadores - príplatok +10,- Eur / Taurito, Mogán - príplatok +15,- Eur / Las Palmas - príplatok + 25,- Eur.
Počet osôb *
Promo kód
Základné informácie
Odoslaním formulára objednávky potvrdzujem, že som sa oboznámil s nasledujúcimi základnými podmienkami účasti na výlete:
- dĺžka výletu je orientačná a môže sa meniť podľa aktuálnych podmienok;
- sprievodca má právo upraviť trasu výletu aktuálne podľa poveternostnej situácie tak, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia a majetku účastníkov výletu;
- sprievodca má právo upraviť trasu výletu aktuálne podľa dopravnej situácie;
- minimálny vek detských účastníkov výletu je 12 rokov;
- cena výletu je uhrádzaná v hotovosti sprievodcovi na začiatku výletu;
- stravovanie a nápoje s výnimkou balenej vody nie sú zahrnuté v cene výletu;
- ceny vstupov nie sú zahrnuté v cene výletu;
- organizátor výletu má právo požadovať preddavok, ktorý je nevratný;
- objednávateľ si je vedomý náročnosti výletov a berie na vedomie, že organizátor nemá povinnosť zisťovať fyzické možnosti jednotlivých účastníkov výletu.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Objednávatel' odoslaním formulára berie na vedomie informáciu organizátora výletu, že poskytnutie požadovaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa objednávatel'a a telefónne číslo objednávatel'a) v tejto objednávke je povinné a nevyhnutné pre zabezpečenie požadovanej služby. Neposkytnutie osobných údajov by znemožnilo túto zmluvu uzavrieť. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie tejto objednávky. Objednávateľ tiež potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti Martin Smolen - Gran Canaria Travel. So zásadami spracúvania osobných údajov v spoločnosti Martin Smolen - Gran Canaria Travel sa môžete oboznámiť na webovom sídle spoločnosti na stránke https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Martin Smolen - Gran Canaria Travel, so sídlom Calle Carmen Bordón López N°34, piso 1°D, Juan Grande, 35107 San Bartolomé de Tirajana, Canarias, España, e-mail info@grancanariatravel.eu (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v rozsahu: meno a priezvisko, telefón, e-mail pre účely zasielania obchodných informácií po dobu 5 rokov.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Neudelenie súhlasu nemá vplyv na zabezpečenie služieb podľa tejto objednávky.

Poučenie o vašich právach
Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom. Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii. Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu. Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Clear selection
Poznámky
Ďakujem za vašu objednávku.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy