ANSÖKAN: PRAKTIK MED FOKUS PÅ INFORMATION OCH PROJEKT
PRAKTISK INFORMATION
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker en praktikant som vill delta i vårt förebyggande och opinionsbildande arbete under hela eller delar av våren 2019.

Vi strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Därför använder vi oss av detta ansökningsformulär i rekryteringen. Vi kommer endast att beakta ansökningar gjorda i formuläret här nedan.

Sista ansökningsdag är söndag 21 oktober 2018.

Mer information om oss och själva annonsen finns på vår hemsida: www.adbnorraskane.se

För övriga frågor kring praktiken eller rekryteringen kontakta sandra.klinth@adbnorraskane.se

ANSÖKNINGSFORMULÄR
Eftersom vi arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter vill vi att du ger några exempel på vilken kunskap om eller vilka erfarenheter du har av diskriminering, mänskliga rättigheter och/eller normkritik? Beskriv med max 900 tecken.
Your answer
Som praktikant hos oss är det viktigt att kunna utföra praktikuppgifter självständigt - kan du ge några exempel på tillfällen när du arbetat självständigt? Besvara med max 900 tecken.
Your answer
Hur tänker du att vi som ideell förening kan arbeta förebyggande mot diskriminering? Besvara med max 900 tecken. Det finns inget rätt eller fel svar.
Your answer
En bekant till dig som går på gymnasieskolan P berättar för dig att några av hens klasskompisar brukar använda nedlåtande ord om t ex kvinnor och homosexuella när de skämtar med varandra på rasterna. Hen berättar också att flera gymnasieskolor i området har problem med trakasserier och sexuella trakasserier mellan eleverna. Om gymnasieskolan P tar kontakt med Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne för att boka in en utbildning för att komma till rätta med problemen, hur tänker du att vi skulle kunna lägga upp en sådan utbildning? Besvara med max 900 tecken. Det finns inget rätt eller fel svar.
Your answer
KONTAKTUPPGIFTER
Din e-postadress: *
Your answer
Ditt telefonnummer: *
Your answer
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) måste vi informera om hur vi behandlar personuppgifter som kommer in till oss.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att byrån är ansvarig för att dina uppgifter hanteras korrekt och för att informera dig om dina rättigheter. Du kan alltid kontakta byrån via info@adbnorraskane.se eller 042 - 28 48 45 om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att genomföra rekryteringen av praktikant. Därmed finns ett berättigat intresse med vår behandling (artikel 6.1 f GDPR). Behandlingen är också nödvändig inför ett eventuellt avtal mellan dig och byrån om praktik (artikel 6.1 b GDPR).

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter.

Du kan när som helst begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar uppgifter som inte stämmer, att vi raderar uppgifterna och att vi begränsar hur vi använder dem. Du har även rätt att invända mot behandling som vi grundar på ett berättigat syfte. Du har vidare rätt till dataportabilitet gällande de uppgifter om dig själv som du lämnat till oss och som vi behandlar på grund av ett avtal med dig. Det betyder att du har rätt att få ut uppgifter som vi lagrar elektroniskt i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

När rekryteringen är avslutad, det vill säga då överenskommelse om praktikplats fattats, gallras alla personuppgifter från rekryteringen.


Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service