แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ความผูกพัน และความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาตอบคำถามที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ *
2. อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy