Chương 14: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Email address *
Họ và tên SV (không dấu) *
Your answer
Mã số sinh viên *
Your answer
Trường *
Lớp *
Ca học *
PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Yêu cầu duy nhất cho một thị trường có tính cạnh tranh hoàn hảo là thị trường có nhiều người mua và nhiều người bán.
2 points
Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu biên của doanh nghiệp bằng với giá bán của hàng hóa.
2 points
Nếu một công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo bán gấp ba lần sản lượng ban đầu, thì tổng doanh thu của nó cũng tăng lên gấp ba.
2 points
Một doanh nghiệp đạt tối đa lợi nhuận khi sản xuất tại mức sản lượng mà tại đó chi phí biên bằng doanh thu biên.
2 points
Nếu chi phí cận biên vượt quá doanh thu cận biên ở mức sản lượng hiện tại của một công ty, công ty có thể tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng.
2 points
Đường cung ngắn hạn một hãng cạnh tranh hoàn hảo là một phần của đường chi phí biên, đoạn nằm trên đường tổng chi phí trung bình.
2 points
Đường cung dài hạn một hãng cạnh tranh hoàn hảo là một phần của đường chi phí biên, đoạn nằm trên đường chi phí biến đổi trung bình.
2 points
Trong ngắn hạn, nếu giá một công ty nhận được cho một mặt hàng cao hơn chi phí biến đổi trung bình nhưng thấp tổng chi phí trung bình, công ty nên tạm thời đóng cửa.
2 points
Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cả người mua và người bán đều là người chấp nhận giá.
2 points
Trong dài hạn, nếu giá bán thấp hơn tổng chi phí trung bình của một doanh nghiệp, doanh nghiệp đó sẽ rút khỏi thị trường.
2 points
Trong ngắn hạn, đường cung thị trường của một hàng hóa là đường biểu thị tổng số lượng cung cấp của những công ty tham gia thị trường ứng với mỗi mức giá.
2 points
Đường cung thị trường trong ngắn hạn co giãn hơn đường cung thị trường trong dài hạn.
2 points
Trong dài hạn, các doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo kiếm được lợi nhuận kinh tế nhỏ nhưng vẫn dương.
2 points
Trong dài hạn, nếu các doanh nghiệp là giống nhau và quá trình tự do tham gia hoặc rời bỏ thị trường chấm dứt thì tất cả các doanh nghiệp trên thị trường hoạt động ở quy mô hiệu quả của họ.
2 points
Nếu giá của một hàng hóa tăng vượt tổng chi phí sản xuất trung bình tối thiểu, lợi nhuận kinh tế dương sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Và điều này sẽ kéo giá trở lại xuống mức tiệm cận đến tổng chi phí trung bình tối thiểu.
2 points
Khi ra quyết định "đóng cửa" một vụ mùa, chi phí cố định của đất đai của người nông dân được gọi là chi phí cơ hội
2 points
Chi phí chìm là những khoản chi phí đã bỏ ra và không thể thu hồi lại
2 points
Doanh nghiệp tạm thời đóng cửa không phải trả những chi phí cố định nữa
2 points
Doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường không phải trả chi phí cố định và chi phí biến đổi nữa
2 points
Doanh thu biên được tính bằng tổng doanh thu chia cho tổng sản lượng được bán
2 points
Điều nào sau đây không phải là một đặc tính của một thị trường cạnh tranh hoàn hảo?
2 points
Thị trường nào sau đây sẽ đáp ứng gần nhất với yêu cầu của một thị trường cạnh tranh hoàn hảo?
2 points
Nếu một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo tăng gấp đôi sản lượng, tổng doanh thu của nó tăng
2 points
Đường cầu đối với một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có dạng đường thẳng
2 points
Đường tổng doanh thu của một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có dạng
2 points
Đối với một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu cận biên
2 points
Các công ty cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận khi sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó
2 points
Giả sử một công ty hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo đang sản xuất tại mức sản lượng có doanh thu cận biên cao hơn chi phí cận biên. Để tăng lợi nhuận, công ty cần
2 points
Trong ngắn hạn, đường cung của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là
2 points
Trong dài hạn, đường cung của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là.
2 points
Một cửa hàng tạp hóa nên đóng vào ban đêm nếu
2 points
Đường cung thị trường trong dài hạn luôn co giãn
2 points
Trong dài hạn, một số doanh nghiệp sẽ thoát khỏi thị trường nếu giá của hàng chào bán ít hơn
2 points
Nếu tất cả các doanh nghiệp trong một thị trường có cơ cấu chi phí giống hệt nhau và nếu đầu vào được sử dụng trong việc sản xuất hàng hóa trong thị trường đó là luôn có sẵn, đường cung thị trường trong dài hạn cho hàng hóa đó
2 points
Nếu một đầu vào thiết yếu cho sản xuất có nguồn cung cấp hạn chế do đó việc mở rộng ngành làm tăng chi phí cho tất cả các công ty hiện có trên thị trường, thì đường cung thị trường của hàng hóa trong dài hạn
2 points
Nếu đường cung thị trường trong dài hạn của một hàng hóa hoàn toàn co giãn, trong dài hạn, sự gia tăng của cầu sẽ làm
2 points
Tại điểm cân bằng dài hạn trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các công ty hoạt động tại mức sản lượng
2 points
Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo hòa vốn khi
2 points
Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp nhất thiết phải đóng cửa khi
2 points
Phát biểu nào sao đâu không đúng đối với doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo
2 points
Một doanh nghiệp cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất ở mức sản lượng có
2 points
Nếu doanh thu biên lớn hơn chi phí biên, để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ
2 points
Nếu doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên, để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ
2 points
Đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh trong ngắn hạn là đường _____ nằm phía trên đường _______
2 points
Doanh nghiệp sẽ đóng cửa nếu
2 points
Doanh nghiệp sẽ rời khỏi thị trường nếu như
2 points
"Đóng cửa" liên quan đến quyết định trong ______về việc ______
2 points
Thị trường canh tranh hoàn hảo là thị trường có nhiều______và hàng hóa được cung cấp ra thị trường phần lớn là ________
2 points
Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, doanh nghiệp có thể
2 points
Nếu tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cạnh tranh sản xuất ở mức sản lượng có chi phí biên nằm giữa chi phí biến đổi bình quân và tổng chi phí bình quân, nó sẽ
2 points
Nếu có sai sót hay có điều gì không rõ trong các câu hỏi trên, bạn vui lòng lưu ý ở đây. Xin cảm ơn!
Your answer
Chúc các bạn đạt kết quả tốt!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nong Lam University.